2022 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA RAPORU

Yeni Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Raporu, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Finansman Sağlamak için Acilen Küresel Bir Plan Gerektiğini İfade Etmektedir.

Paris, 2 Haziran 2022 – 

Bugün, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndaki (SKA’lar) ilerlemeyi takip eden SKA İndeksi ve Gösterge Tablolarını içeren Sürdürülebilir Kalkınma Raporu (SKR) yayımlandı. Rapor, çok sayıda ve eş zamanlı uluslararası krizin, tarihi 2015 zirvesi sırasında tüm BM üye ülkeleri tarafından kabul edilen evrensel hedeflerde ilerlemeyi durdurduğunu gösteriyor. 

“1972’de Stockholm’de insan çevresi üzerine yapılan ilk BM Konferansından elli yıl sonra, sosyal kapsama, temiz enerji, sorumlu tüketim ve kamu hizmetlerine evrensel erişim gibi temel SKA ilkelerine, zamanımızın büyük zorluklarına yanıt verebilmek için her zamankinden daha fazla gerek duyulmaktadır. Yoksul ve savunmasız ülkeler, birden fazla sağlık, jeopolitik ve iklim krizi ile bunların yayılmalarından özellikle ağır şekilde etkileniyor. SKA ilerlemesini eski haline getirmek ve hızlandırmak için pandemiyi sona erdirmek üzere küresel işbirliğine, Ukrayna’daki savaşa son vermek için görüşmelere ve SKA’lara ulaşmak için gereken finansmanı sağlamaya ihtiyacımız var,” demektedir SDSN Başkanı ve raporun ilk yazarı Prof. Jeffrey D. Sachs

Kaynak: http://unsdsn.boun.edu.tr/2022-surdurulebilir-kalkinma-raporu/