AB komisyonu yenilenebilir enerji için 2030 hedefini yüzde 45’e yükseltiyor

Avrupa Birliği Komisyonu açıkladığı “RePowerEU” paketi kapsamında, Avrupa Yeşil Mutabakatı mevzuatının ‘Fit for 55’ (yüzde 55 emsiyon azaltımı politikasına uygunluk) paketi kapsamında yenilenebilir enerji için 2030 ana hedefini yüzde 40’tan yüzde 45’e çıkarmayı teklif ediyor.

Komisyon, bağlayıcı Enerji Verimliliği Hedefinin yüzde 9’dan yüzde 13’e çıkarılması da dahil olmak üzere uzun vadeli enerji verimliliği önlemlerinin geliştirilmesini öneriyor.

Gaz ve petrol talebini yüzde 5 oranında azaltabilecek kısa vadeli davranış değişikliklerini detaylandıran ve Üye Devletlerin haneleri ve endüstriyi hedefleyen özel iletişim kampanyaları başlatmaya teşvik eden ‘AB Enerji Tasarrufu Bildirimi’ öneriliyor. Üye Devletler ayrıca enerji tasarruflu ısıtma sistemleri, bina yalıtımı, cihazlar ve ürünlerde KDV oranlarının düşürülmesi gibi enerji tasarrufunu teşvik etmek için mali önlemler kullanmaya teşvik ediliyor.

Bu kapsamda yenilenebilir enerjinin artırılmasına yönelik şu hedefler öne çıkıyor:

  • 2025 yılına kadar fotovoltaik güneş enerjisi kapasitesini ikiye katlamak ve 2030 yılına kadar 600 GW güneş enerjisi kapasitesi kurmak için özel bir AB Güneş Stratejisi’nin oluşturulması.
  • Yeni kamu ve ticari binalara ve yeni konut binalarına güneş panelleri kurmak için aşamalı yasal zorunluluğu olan bir Solar Çatı Girişimi.
  • Isı pompalarının kullanım oranının iki katına çıkarılması ve jeotermal ve güneş enerjisinin modernize edilmiş bölgesel ve ortak ısıtma sistemlerine entegre edilmesi için önlemler.
  • Yenilenebilir enerji projelerinde yavaş ve karmaşık izinler süreçlerinin üstesinden gelmek için bir Komisyon Önerisi ve yenilenebilir enerjiyi öncelikli bir kamu yararı olarak tanımak için Yenilenebilir Enerji Direktifinde hedeflenen bir değişiklik.
  • Karbondan arındırılması zor endüstrilerde ve ulaşım sektörlerinde doğal gaz, kömür ve petrolün yerini almak üzere2030 yılına kadar 10 milyon ton yerli yenilenebilir hidrojen üretimi ve 10 milyon ton hidrojen ithalatı hedefinin belirlenmesi.

 Avrupa Birliği bu politikanın finansmanı için ise aşağıdaki yatırımlar öngörüyor:

  • REPowerEU hedeflerinin gerçekleştirilmesi, bugün ile 2027 arasında 210 milyar avroluk ek bir yatırım  Rusya’nın fosil yakıt ithalatını azaltmak da AB’ye yılda yaklaşık 100 milyar avro tasarruf sağlayabilir. Bu yatırımlar özel ve kamu sektörü tarafından ve ulusal, sınır ötesi ve AB düzeyinde karşılanmalıdır.
  • REPowerEU’yu desteklemek için, Kurtarma ve Dirençlilik Mekanizması (Recovery and Resilience Facility, RRF) kapsamındaki kredilerde halîhazırda 225 milyar avro mevcut. Komisyon, REPowerEU bağlamında bu programların nasıl değiştirileceği ve tamamlanacağı konusunda bugün Üye Devletlere mevzuat ve rehberliği kabul etti. Buna ek olarak, Komisyon, şu anda Piyasa İstikrar Rezervinde tutulan AB Emisyon Ticareti Sistemi tahsisatlarının satışından elde edilen ve piyasayı bozmayacak şekilde açık artırmaya çıkarılacak 20 milyar avro hibe ile RRF mali çerçevesini artırmayı teklif ediyor. Bu nedenle, ETS yalnızca emisyonları ve fosil yakıtların kullanımını azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda enerji bağımsızlığını elde etmek için gerekli fonları da topluyor.
  • Uyum fonlarından 26,9 milyar avro, RRF’ye gönüllü transferlerde kullanılabilir hale getirilebilir. Ortak Tarım Politikasından 7,5 milyar avro daha RRF’ye gönüllü transferler yoluyla sağlanıyor. Komisyon, 2022 Büyük Ölçekli İnovasyon Fonu Çağrısı için mevcut olan fonu bu sonbaharda ikiye katlayarak yaklaşık 3 milyar avroya çıkaracak.