Dünya, ABD’nin yeni elektrikli araç vergi planlaması hakkında ne düşünüyor?

Birçok ülke ve otomobil üreticisi, IRA’da reform çağrısında bulundu ve muhalifler, EV kredisinin sektörü önemli ölçüde bozabileceğini ve potansiyel olarak serbest ticaret kurallarını ihlal edebileceğini savundu.

Ağustos ayında, Enflasyon Azaltma Yasası (IRA) Amerika Birleşik Devletleri’nde yasalaştı ve ABD hükümetinin yüksek kirletici endüstrileri karbondan arındırmaya ve yeşil finansmanı artırmaya yönelik önemli bir adımı işaret etti. İklim hükümlerine 369 milyar dolar ayıran mevzuat, sera gazı emisyonlarını azaltmayı amaçlayan yeni teşvike dayalı politikalar getirdi.

Bu tür önlemler arasında elektrikli araçlar (EV’ler) için vergi indirimi yer alıyor. Bununla birlikte, birkaç ülke ve otomobil üreticisi, vergi planında reform çağrısında bulundu ve birçok muhalif, kredinin EV sektörünü önemli ölçüde bozabileceğini ve potansiyel olarak serbest ticaret kurallarını ihlal edebileceğini savundu.

Avrupa Komisyonu, ABD Hazinesi’ne sunulan mektupta, “Yasa, hem ABD’ye hem de en yakın ticaret ortaklarına sadece ekonomik zarar vermekle kalmayıp, verimsizliklere ve piyasa çarpıklıklarına neden olmakla kalmıyor, aynı zamanda yeşil geçiş için kilit teknolojiler ve girdiler konusunda dibe vuran zararlı bir küresel sübvansiyon yarışını tetikleyebilir” dedi.

AB, yenilenebilir elektrik üretimi, temiz elektrik üretimi, temiz elektrik yatırımı ve temiz yakıt kredileri de dahil olmak üzere EV’lerin ötesindeki diğer unsurların da ayrımcı olduğunu öne sürdü. Ayrıca, IRA’nın sürdürülebilir havacılık yakıtı, temiz hidrojen üretimi ve gelişmiş üretim üretimi üzerindeki vergi kredileri yoluyla ayrımcı sübvansiyonlar sağladığını öne sürüyor.

Kendi adına, EVvergi planı, binek araçlar için 7.500 $ ‘a kadar bir kredi içeriyor ve bu da savunucuların EV’lere olan talebi artıracağını ve ülkeninülke çapında bir şarj istasyonuağının gelişimini hızlandıracağını umuyor.

Bununla birlikte, kredi yalnızca Kuzey Amerika’da son montaja sahiparaçlar için geçerlidir. Çoğu gereksinim, kritik mineral ekstraksiyonu, işleme ve geri dönüşüm ve akü bileşeni üretimi ve montajı ile bağlantılıdır. Ocak 2024 itibariyle, kritik minerallerin en az yüzde 40’ının ABD’den veya serbest ticaret anlaşması imzaladığı bir ülkeden gelmesi gerekirken, pilin Kuzey Amerika içeriğinin en az yüzde 50’sine sahip olması gerekiyor. Bu minimum eşikler, kritik mineraller için 2027 yılına kadar yüzde 80’e ve piller için 2029’dan itibaren yüzde 100’e yükseliyor.

“Görünüşe göre, EV vergi kredileri için yerli üretim gerekliliklerinin gerekliliği, uluslararası ticaret rejiminin temelindeki temel ilkelerden biri olanulusal muamele ilkesini ihlal ediyor” diyor University College London’da uluslararası politik ekonomi yardımcı doçenti Michael Plouffe.

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından, ABD hükümeti yasanın uygulanmasıhakkında yorum yapmaya çalıştı.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticisi ülkelerden biri olan Japonya, vergi kredisi konusunda “ciddi endişeleri” olduğunu söyledi ve Japon üreticilerin ABD’de faaliyet gösterme yeteneğini bozabileceği konusunda uyardı: “Japon otomobil üreticileri 40 yıldan fazla bir süredir ABD’ye yatırım yapıyor, ABD’de iyi ücretli işler yaratıyor ve ABD toplumuna iyi Amerikan kurumsal vatandaşları olarak katkıda bulunuyor. Japonya’nın açıklamasında, gereksinimlerin “ABD ve Japon hükümetlerinin esnek tedarik zincirleri oluşturmak için müttefikler ve benzer düşünen ortaklarla çalışmak için ortak politikasıyla tutarlı olmadığı” belirtildi.

Brezilya ayrıca, ABD hükümetinden, kısıtlamaların Brezilya’nın madencilik sektörünü olumsuz yönde etkileyebileceğini özellikle belirterek, nihai montaj ve mineral çıkarma gereksinimlerini neyin oluşturduğu konusunda daha fazla ayrıntı sağlamasını istedi. Bu arada Güney Kore, Koreli şirketlere ABD pazarında planlanan yatırımları tamamlamaları için zaman tanımak için üç yıllık bir ödemesiz dönem çağrısında bulundu.

Opponents also claimed that the tax plan could be in violation of international trade rules. The European Union, for instance, said in its statement that the tax plan contains “discriminatory” requirements that constitute a breach of countries’ commitments via the World Trade Organization. “Moreover, it risks creating tensions that could lead to reciprocal or retaliatory measures,” the EU warned.

Several top car manufacturing companies and industry associations have also spoken out against the tax credit plan in its current form.

The Japan Automobile Manufacturers Association — whose members such as Honda, Nissan and Mitsubishi employ 110,000 U.S. workers, according to the organization — said the credit could “cause an extraordinary burden” to stakeholders and have a “counterproductive effect of narrowing consumers’ ability” to buy EVs. The Korea Automobile Manufacturers Association also said it was “deeply concerned” with the legislation.

U.S. automakers have raised concerns, too. In a letter to the U.S. Treasury, Ford Motors urged the government to clarify key provisions of the tax plan and ease rules around foreign manufacturers so that more EVs can be eligible for credits.

Ford wrote that while it “appreciates and supports the overall objective” of the legislation, an “overly expansive interpretation of this provision risks undermining that very same objective by making the clean vehicle credit largely unavailable.”

The tax plan requirements could “have the effect of increasing supply chain rigidity, increasing corporate susceptibility to exogenous shocks,” Plouffe explained. “This is particularly jarring, given that one of the prevailing lessons coming out of the pandemic was a need for flexibility and resilience in supply chains.”

Efforts are underway to reconcile the concerns.

Ekim ayı sonlarında AB ve ABD, Brüksel’de gündeme getirilen sorunları ele almak üzere bir dizi üst düzey toplantıyı kolaylaştırmak için Enflasyon Azaltma Yasası hakkında resmi bir Görev Gücü kurdu. ABD Hazine Bakanlığı, kredilerin uygulanmasının son ayrıntıları hakkında rehberlik etmekle görevlendirildi, ancak birçok uzman, mevzuatın manevra için çok az yer bıraktığını söyledi.

“Görev gücü hoş bir hareket. Yeşil sanayi politikası üzerindeki bir ticaret anlaşmazlığı, işbirliği fırsatlarına zarar verecek ve oksijeni emecektir, “diyor Dünya Ekonomik Forumu’nun sürdürülebilir ticaret başkanı Kimberley Botwright. “Ayrıca, sorunlar ABD ve AB’nin ötesindeki ülkeleri etkilediğinden, iki taraf da diğer ortaklarla tartışmayı teşvik etmelidir.”

İleriye dönük olarak, uzmanlar hükümetlerin yeşil politikaları hem fırsatlar hem de zorluklar getiren yerel iş yaratma ile ilişkilendirmesinin muhtemel olduğunu öne sürüyorlar. Botwright, “Ülkelerin, verimsizlikler ve uluslararası gerilimler yaratmaktan kaçınmak için doğru dengeyi nasıl kuracaklarını değerlendirmeleri gerekiyor” dedi.

Dahası, endüstri uzmanlarının belirttiği kilit bir soru, yerel işlere ne kadar odaklanılacağının politik olarak ne kadar gerekli olacağı veya yeşil politikaların kendi güçlü yönleriyle daha fazla haklı gösterilip gösterilemeyeceğidir.

Kaynak: Dünyanın ABD’nin yeni elektrikli araç vergi planı hakkında ne düşündüğü | Yeşilbiz (greenbiz.com)