Can Dursun

Can Dursun

GRI, tekstil ve konfeksiyonların sürdürülebilirlik raporlama standardını başlatacak

Küresel Raporlama Girişimi (GRI), hazır giyim ve tekstil sektörü için bir sürdürülebilirlik raporlama standardı oluşturmak üzere Küresel Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (GSSB) tarafından onay aldı. Bu, markalar ve üreticiler tarafından yapılan raporlamanın geliştirilmesine yardımcı olacaktır. GRI, “Bu sektörün etkileri hakkında, özellikle…

Birleşik Krallık, İklim Değişikliğiyle Mücadele Anlaşmaları İçin Rekabet Hukukuna “Daha Müsamahakar Yaklaşım” Getirecek

Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), düzenleyici kurum tarafından Salı günü yayınlanan yeni taslak kılavuza göre, iklim değişikliğiyle mücadele eden veya hafifleten anlaşmalar için rekabet kurallarının rakipler arasındaki anlaşmalara uygulanmasına “daha müsamahakar bir yaklaşım” benimsemeyi planlıyor. Düzenleyiciye göre, kılavuzdaki…

Kanada Hükümeti, Tedarikçilerin Emisyonları Açıklamasını Zorunlu Tutacak, Sera Gazı Azaltma Hedefleri Belirleyecek

Kanada Hükümeti’nin büyük tedarikçileri, bugün yayınlanan yeni standartlara göre 1 Nisan 2023’ten itibaren sera gazı (GHG) emisyonlarını açıklamaya ve bunları azaltmak için hedefler belirlemeye mecbur edilecek. Kanada’nın yeni “Sera Gazı Emisyonlarının İfşası ve Azaltma Hedeflerinin Belirlenmesi Standardı”na göre, 25 milyon…

ISSB, Şirketlere Kapsam 3 Emisyonlarını Açıklamaları İçin Ek Bir Yıl Verdi

IFRS Vakfı’nın Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) tarafından geliştirilen yeni iklim ifşa standartları kapsamında raporlama yapan şirketlere, Kapsam 3 emisyonlarını veya bir şirketin değer zincirinden kaynaklanan ve doğrudan kontrolü dışındaki emisyonları raporlamaları için ek bir yıl verilecek. Aralık toplantısını takiben…