Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat Regülasyonu (FIT FOR 55) ve Türkiye’nin Yeşil Mutabakat Eylem Planı

Avrupa Komisyonu “Yeşil Mutabakat” adını verdiği sürdürülebilirlik, iklim ve enerji yasa tasarısı ile uygulanacak regülasyonlara dair vizyonunu açıkladı. AB’nin emisyon hedeflerine atıfta bulunan “Fit for 55” ismini verdiği iddialı yeşil pakette yer alan bazı maddeler şu şekilde:

  • Otomobiller için emisyon sınırlarının daha da sıkılaştırılması (petrol ve dizelle çalışan yeni araç satışlarının 2035’te son bulması bekleniyor)
  • Uçak yakıtlarına vergi uygulanması, düşük karbon alternatiflere 10 yıl vergiden muafiyet
  • Karbon sınır vergisi adıyla, çelik ve beton gibi ürünlerin ithalatı için AB dışındaki imalatçılara daha fazla vergi uygulanması
  • AB içerisinde yenilenebilir enerjinin artırılması yönünde daha yüksek hedefler belirlenmesi
  • Enerji tasarrufu bakımından sorunlu binaların daha hızlı yenilenmesi konusunda ülkelerin adım atması

Ayrıca, paket kapsamında AB üyesi 27 ülke ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanmak üzere 10’dan fazla yasa tasarısı açıklandı.

Yasa tasarısının küresel kamuoyu için hazırlanan tanıtım dokümanlarına ve yayımlanan resmi direktiflerin tümüne https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en adresinden ulaşabilirsiniz.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Şimdi harekete geçerek bazı şeyleri farklı yapabiliriz… Ve daha iyi, daha sağlıklı ve daha müreffeh bir gelecek seçebiliriz” dedi. Komisyon başkanı, “Sadece kendi kuşağımızın değil çocuklarımızın ve torunlarımızın da iyiliğini güvenceye almak bizim kuşağa düşen bir görev. Avrupa bu konuda liderliğe hazır” diye konuştu.

Ticaret Bakanlığı ‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nı yayımladı!

16 Temmuz 2021 tarihli resmi gazetede Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın imzasıyla Yeşil Mutabakat Eylem Planı konulu bir genelge yayımlandı. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen değişikliklere uyum için Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu kuruldu.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin, uluslararası ticaret düzeninde son yıllarda ivme kazanan iklim değişikliğiyle mücadele politikalarına adaptasyonunu sağlamayı hedefleyen ve ihracatta rekabetçiliği güçlendirecek bir yol haritası niteliğindeki “Yeşil Mutabakat Eylem Planı”nı yayımladı.

Eylem planının tam metnine https://ticaret.gov.tr/data/60f1200013b876eb28421b23/YESIL%20MUTABAKAT%20v12%20A4.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, son yıllarda dünyada hız kazanan yeşil dönüşüm politikaları, iklim değişikliğiyle bağlantılı politikaları uluslararası ekonomi ve ticaret gündeminin merkezine yerleştirdi.

Avrupa Birliği’nin (AB) 11 Aralık 2019’da açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında 2050 yılında karbon-nötr ilk kıta olma hedefini ortaya koyması bu politikalara ivme kazandırdı.

COVID-19 salgınının da pekiştirdiği sürdürülebilirlik algısıyla birlikte AB’nin yeşil dönüşüm hedeflerini açıklamasının ardından, uluslararası ticaretin önde gelen aktörleri de benzer hedefler açıklamaya başladı.

“Yeşil Mutabakat Eylem Planı”, uluslararası ticaret ve ekonomide meydana gelen bu değişim ve dönüşüm karşısında Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ve kaynak-etkin bir ekonomiye geçişini desteklemeyi amaçlıyor.

Bu doğrultuda, ekonominin lokomotifi olan ihracatta rekabetçiliğin korunması ve geliştirilmesi, Türkiye’nin Gümrük Birliği sayesinde AB ile sağladığı bütünleşmenin derinleştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Türkiye’nin en önemli ticaret ortağı olan AB tarafından açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen kapsamlı değişiklikler başta olmak üzere bu alandaki dönüşüme zamanlıca uyum sağlanması ve karşı karşıya kalınabilecek risklerin fırsata çevrilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı liderliğinde kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör iş birliği içinde hazırlanan Eylem Planı 9 ana başlık altında toplam 32 hedef ve 81 eylemi içeriyor.

Eylem Planı, Türkiye’nin küresel tedarik zincirlerine sağladığı entegrasyonun güçlendirilmesi ve yeşil yatırımların Türkiye’ye çekilmesi bakımından da büyük önem arz ediyor.

İhracatta rekabetçiliğin geliştirilmesinin yanı sıra Türkiye’nin küresel tedarik zincirlerindeki yerinin korunması ve güçlendirilmesi ile yeşil yatırımların Türkiye’ye çekilmesi bakımından da önem arz eden ve ilgili tüm politika alanlarında yeşil dönüşümün desteklenmesini hedefleyen bir yol haritası niteliğindeki Eylem Planı’na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi de Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bu çerçevede, Eylem Planı kapsamında yer alan hedef ve faaliyetlerin Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalışma Grubu kapsamında kamu, özel sektör ve ilgili tüm paydaşlarla etkin bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

AB Yeşil Mutabakat Yasa Tasarısı ve Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı’na dair basında yer alan haberlere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Ticaret Bakanlığı ‘Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nı yayımladı (Dünya Gazetesi, 16 Temmuz 2021)
https://www.dunya.com/ekonomi/ticaret-bakanligi-yesil-mutabakat-eylem-planini-yayimladi-haberi-628259

Yeşil Mutabakat Eylem Planı konulu genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. (Yeşil Gazete, 16 Temmuz 2021)
https://yesilgazete.org/yesil-mutabakat-eylem-plani-genelgesi-resmi-gazetede-yayimlandi/

Avrupa Birliği, iklim değişikliğine karşı yasa tasarılarını içeren geniş kapsamlı bir paket açıkladı (BBC, 14 Temmuz 2021)
https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-57837485

Avrupa Birliği Yeşil Paketi Açtı (Dünya Gazetesi, 14 Temmuz 2021)
https://www.dunya.com/kuresel-ekonomi/avrupa-birligi-yesil-paketi-acti-haberi-628096

AB’nin Kapsamlı İklim ve Enerji Yasa Tasarısı (İklim Haber, 13 Temmuz 2021)
https://www.iklimhaber.org/abnin-kapsamli-iklim-ve-enerji-yasa-tasarisi-paketi-yarin-aciklaniyor/

Kaynak :https://kureselkalkinmahedefleri.net/2021/07/16/avrupa-birliginin-yesil-mutabakat-regulasyonu-fit-for-55-ve-turkiyenin-yesil-mutabakat-eylem-plani/