Avrupa’dan Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Yasası

Avrupa Komisyonu görüşeceği Sürdürülebilir Gıda Sistemleri kanun teklifi için kamuoyu istişare çalışmalarını başlattı.  Konunun tüm paydaşlarından sürdürülebilirlik etiketlemesi, ithalatta aranacak kriterler gibi konularda fikirlerin derlenmesi amacıyla açılan istişareye 21 Temmuz’a kadar görüş verilebilecek.

Avrupa gıda sisteminin daha adil, sağlıklı ve çevreye duyarlı hale getirilmesi amacıyla ortaya koyulan Çiftlikten Çatala Stratejisi 2020 yılı Mayıs ayında yayınlanmıştı. Stratejinin adımlarından biri olarak, 2023 yılı sonuna kadar bir çerçeve düzenlemenin ortaya koyulacağı açıklanmıştı. Düzenlemenin amacının ise AB genelinde ve üye ülkeler bazında stratejiye uyumun sağlanması, sürdürülebilirliğin gıdayı ilgilendiren tüm politikalara dahil edilmesi ve gıda sistemlerinin direncinin artırılması olduğu belirtilmişti.

Sürdürülebilirliğe geçiş hızlanacak

Avrupa Komisyonu bu çerçevede ortaya koyacağı, “sürdürülebilirliğe geçişin hızlandırılması ve AB’de satışa çıkan ürünlerin giderek daha sürdürülebilir olmasına” yönelik yatay çerçeve kanun teklifi için yaklaşık 3 aylık bir kamuoyu istişare süreci başlattı. Kanuna yönelik görüşler 21 Temmuz 2022 tarihine kadar Avrupa Komisyonu internet sitesinde yer alan bu bağlantı üzerinden verilebilecek.

AB’ye ihraç edilen gıdalara da zorunluluk

Kanunla aşağıdaki konuların düzenlenmesi öngörülüyor:

  • AB’de üretilecek veya pazara sunulacak gıdaların ve ilgili faaliyetlerin uyması gereken minimum genel standartlar
  • Mevcut risk analizi prensibini tamamlayacak şekilde, gıda zincirinde yer alan ürünlerin sürdürülebilirlik analizlerine yönelik yatay hükümler
  • AB’nin özellikle Dünya Ticaret Örgütü‘nü de içeren uluslararası taahhütleri ile uyumlu olacak şekilde, gıda ithalatında uygulanacak hukuka uygun ve akla yatkın zorunluluklar
  • İlgili mevcut AB girişimlerini de dikkate alacak şekilde, “organik” gibi diğer ilgili AB etiketleri ile tutarlı olacak biçimde, sürdürülebilirlik etiketi gibi gıdanın sürdürülebilirlik performansının beyanına yönelik hükümler.
  •  Okullar ve kamu kurumlarına sürdürülebilir gıda tedariki için minimum zorunlu kriterler

Çiftlikten Çatala Stratejisi

Avrupa Komisyonu sağlık ve gıda güvenliğinden sorumlu üyesi Stella Kyriakides konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Çiftlikten Çatala stratejimizde öngördüğümüz daha sürdürülebilir gıda sistemlerine geçiş; küresel iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin kaybı ve sağlıksız beslenmeye karşı koymamızın anahtarı, aynı zamanda uzun vadeli gıda güvenliğimiz için de esastır.

Bu yasal çerçeve, bu dönüşümü desteklemek ve hızlandırmak için elzem olacaktır. Sürdürülebilirliğe geçişin aciliyeti hafife alınmamalı. Bu nedenle bu girişimin mümkün olduğunca iddialı ve etkili olmasına, gıda sistemindeki tüm aktörlerin harekete geçmesi için doğru araçları sağlamasına çalışmalıyız.”

Kaynak: https://www.gidahatti.com/avrupadan-surdurulebilir-gida-sistemleri-yasasi-272703/