Bakan Kurum: Tüm sektörler iklim finansmanına kolay erişecek

ANKARA (DÜNYA) – İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerini görüşmek üzere ilk toplantısını dün yaptı.

İklim değişikliğinin çevre krizinden ibaret olmadığını söyleyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ticaret, sanayi, gıda, enerji, eğitim gibi bir çok alanı etkilediğini bildirdi.

Türkiye’nin iklim krizinin oluşmasında mesuliyeti olmamasına rağmen 20 yıldır bu alanda sorumluluk almaktan geri kalmadığını ifade eden Murat Kurum, 2021’in iklim değişikliğiyle mücadelede milat olduğunu söyledi.

Yeşil Mutabakat çerçevesinde, tüm sektörlerde uyum ve emisyon azaltım yöntemlerini belirleyerek Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına destek olacak yeşil ekonominin temellerinin atılacağını ifade eden Bakan Kurum, “Tüm sektörlerin iklim finansmanına kolayca erişebileceği bir yöntem geliştirerek emisyon azaltım hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Bunun için sonuç odaklı tüm adımları kararlılıkla atıyoruz” şeklinde konuştu.

Dünya Bankası ile 22 Ekim 2021’de imzalanan mutabakat zaptı ile iklim değişikliğiyle mücadelede 3 milyar Euro tutarında bir finansmanı Türkiye’ye kazandırdıklarını vurgulayan Kurum, şu bilgileri verdi:

“Bu fonla; sanayiden tarıma, ulaştırmadan enerjiye, atıktan inşaat sektörüne, temiz enerjiden mikro-mobiliteye kadar pek çok alanda iklim dostu yatırımları destekleyeceğiz. Ülkemizin; yenilenebilir enerji, yerli elektrikli araç, sıfır atık, temiz üretim, sürdürülebilir tarım, ekolojik sanayileşme noktasında sahip olduğu potansiyelini daha ileriye taşıyacağız”

İçinde bulunduğumuz 2022 yılının ise Paris İklim Anlaşması’nın uygulanması noktasında önemli olduğuna değinen Kurum, Şubat ayında gerçekleştirilecek iklim şurasının da önemine işaret etti ve burada alınacak kararların, yılın ilk yarısında çıkarılacak İklim Kanunu’na temel teşkil edeceğini söyledi.

Kurum ayrıca; ulusal ve uluslararası yeşil finansman kaynaklarının oluşturulması, karbon fiyatlandırma araçları, sınırda karbon düzenlemesi konularında görüşmeler yapılacağını vurguladı.

Türkiye’nin yeşil dönüşümü izleyen değil, bölgesine etki eden, yöneten bir ülke olacağını ifade eden Murat Kurum,  “Türkiye, yeşil kalkınma devriminde mutlaka üstün bir başarı hikâyesi yazacaktır. Bu başarı hikâyesinin en önemli aktörü hiç şüphesiz, 84 milyon vatandaşımız olacaktır” dedi.

kaynak: dunya.com