Kategori Green Deal

Yeşil Mutabakat Eylem Planı Yıllık Faaliyet Raporu Yayımlandı

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı Yıllık Faaliyet Raporu’nda; Sınırda Karbon Düzenlemeleri, Yeşil ve Döngüsel Bir Ekonomi, Yeşil Finansman, Temiz, Ekonomik ve Güvenli Enerji Arzı, Sürdürülebilir Tarım, Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım, İklim Değişikliği ile Mücadele, Diplomasi ve Avrupa Yeşil…