Kategori Green Industry

Avrupa Yeşil Tahviller: Konsey, sürdürülebilir finansı teşvik etmek için yeni bir düzenlemeyi kabul ediyor

Konsey, Avrupa’da yeşil tahvil standardı oluşturan bir düzenlemeyi kabul etti. Bu düzenleme, çevresel olarak sürdürülebilir tahvillerini “Avrupa eşil tahvili” veya “EuGB” tanımını kullanmak isteyen ihraççılar için standart gereksinimleri belirliyor. Çevresel olarak sürdürülebilir tahviller, yeşil teknolojilere, enerji verimliliğine, kaynak verimliliğine ve…

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Yeşil Tahvil Standardı’nın Kabul Edilmesini Onayladı

Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekilleri, yeşil yıkama ile mücadele etmeyi ve yatırımcılara yatırımlarının sürdürülebilir iş faaliyetleri ve teknolojilerin finansmanına uygun bir şekilde yönlendirildiği konusunda güvence sağlamayı amaçlayan yeni bir Avrupa Yeşil Tahvil (EuGB) standardının kabulünü onaylamak için Perşembe günü 418-79 oy kullandı.…

Nature Positive İnisiyatifi, Küresel Doğa Hedefinin Bütünlüğünü ve Uygulanmasını Teşvik Etmek İçin Başlatılıyor

Cenevre, 6 Eylül 2023 – Dünyanın en büyük doğa koruma organizasyonları, enstitüler, iş ve finans koalisyonlarının 27 tanesi, WBCSD dahil, ‘Nature Positive’ teriminin tanımı, bütünlüğü ve kullanımı etrafında uyum sağlamayı amaçlayan ve daha geniş, uzun vadeli Nature Positive sonuçları sağlama…

Nature Positive Initiative launches to promote the integrity and implementation of the Global Goal for Nature

Geneva, 6 September 2023 – Today, 27 of the world’s largest nature conservation organizations, institutes, business and finance coalitions, including WBCSD, have come together to launch a new initiative aimed at driving alignment around the definition, integrity and use of the…

AB: Yeşil sanayiye yatırım destekleri artacak

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ve Çin’in sübvansiyonları karşısında Avrupa’da yeşil sanayi yatırımlarına destekleri artıracaklarını söyledi. Elverişli yatırım koşulları sağlanmasına yardımcı olmak için yeni bir Net-Sıfır Sanayi Yasası çıkaracaklarını belirten von der Leyen, yasanın Avrupa’da temiz teknoloji…