Kategori iklimbilim

İklim hasarı finansmanında “çıkmazı aşmanın” 5 yolu

Küresel emisyonların sadece yüzde 1’inden sorumlu olan, ancak ülkesinin üçte biri sular altında kalan Pakistan’ın durumu, kayıp ve hasar konusundaki finansman çıkmazını kırmak için gelişmiş ekonomileri harekete geçirebilir mi? Pakistan’da 14 Haziran’dan bu yana etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı…

İklimbilim Odaklı Sürdürülebilirlik Yönetimi ve İnovasyon Etkileşimli Kurumsal Dönüşüm

Sürdürülebilirlik ile Sürdürülebilir Kalkınma vizyonu ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan bütünleşik etkisi güçlü aksiyonlar içeren bir kurumsal gelişimi ifade eder. Kurumsal gelişimin odağında iklim değişikliğinin yarattığı küresel risklerin bertaraf edilmesindeki öngörüler, uygulama becerileri ve kültürel değişim belirleyicidir. İklimbilimin ışığında gerçekleştirilen…