Kategori iklimbilim

Sürdürülebilirlik Becerileri Boşluğunu Kapatmak için 4 Strateji

Bir “bekle ve gör” yaklaşımı benimsemek cazip gelse de, giderek daha fazla şirket bu boşluğu kendi içinde azaltmak için kendi çözümlerini geliştiriyor. İşte dört strateji. Sektörlerdeki işletmeler, taahhütlerinden sorumlu kalırken sürdürülebilir uygulamaları benimseme, çevresel etkilerini azaltma ve çabalarında ÇSY raporlaması…

İklim hasarı finansmanında “çıkmazı aşmanın” 5 yolu

Küresel emisyonların sadece yüzde 1’inden sorumlu olan, ancak ülkesinin üçte biri sular altında kalan Pakistan’ın durumu, kayıp ve hasar konusundaki finansman çıkmazını kırmak için gelişmiş ekonomileri harekete geçirebilir mi? Pakistan’da 14 Haziran’dan bu yana etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı…

İklimbilim Odaklı Sürdürülebilirlik Yönetimi ve İnovasyon Etkileşimli Kurumsal Dönüşüm

Sürdürülebilirlik ile Sürdürülebilir Kalkınma vizyonu ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan bütünleşik etkisi güçlü aksiyonlar içeren bir kurumsal gelişimi ifade eder. Kurumsal gelişimin odağında iklim değişikliğinin yarattığı küresel risklerin bertaraf edilmesindeki öngörüler, uygulama becerileri ve kültürel değişim belirleyicidir. İklimbilimin ışığında gerçekleştirilen…