Kategori Useful

Sera Gazı Emisyon İstatistikleri, 1990-2020

Toplam sera gazı emisyonu 2020 yılında 523,9 Mt CO2 eşdeğeri oldu Sera gazı envanteri sonuçlarına göre, 2020 yılı toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre %3,1 artarak 523,9 milyon ton (Mt) CO2 eşdeğeri (eşd.) olarak hesaplandı. Kişi başı toplam sera gazı emisyonu…

Karbon yakalama ve depolama iklim krizini bitirebilir mi?

air pollution

Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı, İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, karbon yakalama ve depolama gibi teknolojilerin iklim krizi üzerindeki etkisini kaleme aldı. İklim değişikliği gezegenimiz üzerinde etkisini hissettirmeye devam ederken araştırmalar en kısa sürede…

Gıdaların Su Ayak İzi

Türkiye’nin, Gıdaların ve Ürünlerin Su Ayak İzini Gelin Birlikte İnceleyelim… İlk defa 2002 yılında adı geçmeye başlayan bu kavramın, bir ürün ya da servisin oluşması süresinde ortaya çıkan su tüketimini ölçmede kullanılan bir araçtı. Gündelik hayattaki yeme, içme, temizlik ve…

Sanayi Tesisleri “Kirletici Salım” Miktarını Her Yıl Raporlayacak

Çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında, çeşitli sektörlerdeki sanayi tesislerine toprak, su ve havayı kirletme oranlarını yıllık raporlama şartı getirildi. Bu veriler, ilk kez oluşturulacak Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı sisteminde halka açık olarak da yayımlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından…

GRI Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları’ndaki kapsamlı değişikliklerin ilk bölümü yayımlandı

GRI, Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları‘ndaki kapsamlı değişikliklerin ilk bölümünü yayımladı. (Bkz: ) GRI tipi Sürdürülebilirlik Raporları’nda “Evrensel Standartlar” olarak tanımlanan bölümler güncellendi. 5 Ekim 2021’de yayımlanan güncelleme dokümanları, Avrupa Birliği Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Direktifi (CSRD) ile uyumluluk sağlayan ve “kurumsal profil”, “sürdürülebilirlik stratejisi”, “önceliklendirme”, “gerçekçilik” ve…

Sürdürülebilirlik Raporlaması ve “Double Materiality”

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat sürecindeki “NFRD to CSRD” dönüşümüyle birlikte, Sürdürülebilirlik Raporlaması ve strateji geliştirme alanında belirleyici olan gerçekçilik (materiality) ile tutarlılık yaklaşımının güçlendirilmesi hedefleniyor. Double Materiality olarak tanımlanan yeni yaklaşım için GRI (Global Reporting Initiative) temsilcileri EU EFRAG kapsamında üst-düzey politika görüşmeleri gerçekleştirerek yeni tutarlılık yöntemleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. SEÇ Danışmanlık olarak, süreci…

Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat Regülasyonu (FIT FOR 55) ve Türkiye’nin Yeşil Mutabakat Eylem Planı

Avrupa Komisyonu “Yeşil Mutabakat” adını verdiği sürdürülebilirlik, iklim ve enerji yasa tasarısı ile uygulanacak regülasyonlara dair vizyonunu açıkladı. AB’nin emisyon hedeflerine atıfta bulunan “Fit for 55” ismini verdiği iddialı yeşil pakette yer alan bazı maddeler şu şekilde: Otomobiller için emisyon sınırlarının daha da sıkılaştırılması…