Fiziksel olarak formda mısınız? Finansal kuruluşlar, TCFD’nin tavsiyeleri doğrultusunda iklimle ilgili fiziksel riskleri nasıl daha iyi açıklayabilir?

Isı dalgaları, fırtınalar, kuraklıklar veya deniz seviyesindeki yükselmeler gibi iklim değişikliğinin fiziksel etkileri şimdiden tüm dünyada hissediliyor ve şiddetlenmeye devam edecek. Finansal kurumlar, finansal istikrarlarını etkileyebilecek çeşitli iletim kanalları aracılığıyla fiziksel iklim risklerine maruz kalmaktadır.

Bununla birlikte, finansal kurumlar, iklim değişikliğinin potansiyel olarak önemli ve ciddi doğrudan etkilerinin daha az ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesiyle, iklimle ilgili finansal risk açıklamalarını politika, yasal, teknoloji ve piyasa değişiklikleri gibi geçiş risklerine odaklama eğilimindeydiler. Bu rapor, fiziki iklimle ilgili risk açıklamalarının mevcut durumunu değerlendirmekte ve İklimle İlişkili Mali Açıklamalar Görev Gücü’nün (TCFD) tavsiyeleri doğrultusunda fiziksel riskler hakkında rapor veren finansal kurumlar için üst düzey rehberlik sağlamaktadır.

En iyi uygulamalar, düzenlemeler, standartlar, veri mevcudiyeti ve teknik hususlara ilişkin bir incelemeye dayanan bu kaynak, TCFD tavsiyeleri doğrultusunda fiziksel iklim risklerinin açıklanması konusunda rehberlik sağlar. UNEP FI ve Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) tarafından, UNEP FI tarafından 2021 İklim Uyum Zirvesi’nde bir araya getirilen ve TCFD’ye uygun olarak iklimle ilgili fiziksel risk açıklamalarını yayınlamayı taahhüt eden 10 kurum tarafından yöneltilen sorulara yanıt olarak geliştirilmiştir.

Rapora aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://7f0f76c0.sibforms.com/serve/MUIEAPoimho38XE0rBYoLho4-pr9Wj38h9dbQYaZP2-7nz-bf2i5gaVY8qJgxTKJGsKG-kZdFkkG_UcLsGJdilYCkAEhXgYsrwAg99uB8sLzPCP4VgK_FpD6M_toMxoIaVicI96cKhbBoTKcGfzOXCKXk1_i4_crw2J3EHvEIJMUhxQXQWcruE75xJpleERXbZbZ577ghADVppez

Kaynak: https://www.unepfi.org/themes/climate-change/physically-fit/