air pollution

“Hava Kirliliğinin Önlenmesi” Genelgesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 81 Valiliğe gönderilen genelge ile hava kirliliğine karşı alınan tedbirlerin arttırılması istenildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Valiliklere gönderilen “Hava Kirliliğinin Önlenmesi” konulu genelgeyle; Temiz Hava Eylem Planı’nın yerel yönetimlerle iş birliği içinde etkin olarak uygulanması; sanayi tesislerinden, ısınmadan ve motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan hava kirliliğine karşı alınan tedbirlerin arttırılmasını istenildi.

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan genelgede, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’nde yer alan limit değerlerin sağlanmasına yönelik alınması gereken tedbirler sıralandı.

Genelgede; illerdeki tesislerin Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde yer alan hüküm ve esasları sağlayacak şekilde faaliyet göstermelerinin ve bu tesislerden kaynaklanabilecek emisyonların kontrol altına alınmasının sağlanması amacıyla Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri ile Hava Kalitesi İzleme Verileri de dikkate alınarak denetimlerin artırılması istendi.

Isınmadan kaynaklanan hava kirliliği

Genelgede; Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, kullanılan yakıtlardan kaynaklanan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak üzere yapılması gerekenler ise şu şekilde sıralandı:

“Katı yakıtlara ilişkin denetimlerin, Hava Emisyon Yönetim Portalı (HEY) Katı Yakıt Modülü üzerinden düzenlenen belgeler ve stok takip verileri dikkate alınarak yürütülmesi,

Katı yakıtlara ilişkin uygunsuzluğun tespit edilmesi durumunda belge numarası ile sorgulama yapılarak sistem üzerinden katı yakıtın ulaştığı ilgili ilin kullanıcılarına yine sistem üzerinden yapılacak bildirime müteakip gerekli iş ve işlemlerin ilgili mevzuat kapsamında yürütülmesi,

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yetki devri yapılan Belediye Başkanlıkları tarafından gerçekleştirilen denetimlerin artırılması konusunda Valiliklerce ilgili Belediye Başkanlıklarının talimatlandırılması.”

Motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliği

Trafikte seyreden motorlu taşıtlardan kaynaklanan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak üzere, Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yapılan egzoz gazı emisyon ölçümlerine ilişkin iş ve işlemlerin Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemleri (ETS) üzerinden etkin bir şekilde yürütülmesini, İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca görevlendirilmiş denetim görevlileri ile iş birliği sağlanarak egzoz gazı emisyonu konulu denetimlerin artırılmasını istedi.

Limit değer ve uyarı eşikleri

Hava kalitesi ölçüm istasyonu verilerinin takip edilerek limit değer ve uyarı eşiklerinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması gerektiğinin altı çizilen genelgede, ilgili yönetmelikler ve Mahalli Çevre Kurulu Kararları’na aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen gerçek ya da tüzel kişiler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında gerekli işlemlerin yapılması gerektiği vurgulandı.

Kaynak: cevremuhendisligi.org