İklim Şurası 21 Şubat’da başlayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Paris İklim Anlaşması’nın onaylanmasının ardından yapılacağı duyurulan İklim Şurası’nın 21-25 Şubat tarihlerinde Konya’da düzenleneceğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şuranın kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, iş dünyası, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin aralarında bulunduğu 600’ün üzerinde katılımcıyla gerçekleştirileceği bildirildi.

Şura kapsamındaki toplantılarda sera gazı azaltımı, yeşil finansman ve karbon fiyatlama, iklim değişikliğine uyum, yerel yönetimler, göç, adil geçiş, diğer sosyal politikalar ile bilim ve teknoloji konuları ele alınacak.

Şura kapsamındaki panellerde de yeşil mutabakat ve sanayide dönüşüm, uluslararası finansman, yerelde iklim eyleminin güçlendirilmesi, yeşil politika, Paris İklim Anlaşması ve iklim rejiminde uluslararası süreç, sanatta ve medyada iklim konuları konuşulacak.

Şuranın sonuç bildirgesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma” hedefleri doğrultusunda hazırlanacak kısa, orta ve uzun vadeli strateji, eylem, politika ve mevzuatların alt yapısını oluşturacak.

kaynak: yesilekonomi.com