İklim Şûrası Bilim ve Teknoloji Komisyonu İlk Toplantısını Yaptı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı  Prof. Dr. Hasan MANDAL başkanı olduğu İklim Şûrası Bilim ve Teknoloji Komisyonunun ilk toplantısında açılış konuşması gerçekleştirdi. Sürece ilişkin bilgilendirme yapan Mandal, komisyonun 11 Ocak’ta gerçekleşen İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu toplantısında alınan kararla kurulduğunu belirtti. Ar-Ge ile bilim ve teknoloji bileşenlerinin daha fazla ele alınması gerektiğine vurgu yapan Mandal, özellikle bu bileşenlerde süreçlere uyum ve adaptasyon konularında önlemlere ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.  Prof. Dr. Mandal, ”Bilim ve teknoloji ana noktalarımız olsa da bizim çığır açıcı noktalara gitmemiz, ileriye yönelik ve riski yüksek hususlara değinmemiz bekleniyor. Bir alanın doğal akışında olması gereken bir Ar-Ge çalışması zaten o alana ilişkin komisyonda görüşülüyor olacaktır. Bu sebeple orta vadede 2035, uzun vadede 2053 hedeflerine giderken kritik noktaları öne çıkarmalıyız. Gelecek odaklı konuşmalıyız.” dedi.

“Alınacak kararlar TÜBİTAK’ın çağrı planlamasının en önemli girdisi olacak”

Komisyon olarak İklim Şurası için politika hedefleri belirleyeceklerini kaydeden Mandal, çalışmalarda Avrupa Yeşil Mutabakatı ve TÜBİTAK tarafından hazırlanan ve Şubat 2021’de paylaşılan  “Avrupa Yeşil Mutabakata Uyum Kapsamındaki Öncelikli Ar-Ge ve Yenilik Konuları Rehber Dokümanı”nın klavuz olacağını belirtti.

Bu kapsamdaki hazırlıkların kanun yapılması çalışmalarında girdi oluşturacağının altını çizen Mandal, komisyonun çıktılarının TÜBİTAK tarafından çağrı planlanmasında da kullanılacağını “TÜBİTAK olarak bu çıktıları 2022-23 çağrı planlamasında kullanarak hızlı bir şekilde planlamalarımıza dahil edeceğiz.” ifadeleriyle vurguladı.

Mandal, “Ülkemizin iklim değişikliği odaklı süreçlerinde elini taşın altına koyma noktasında ‘Biz de varız’ diyoruz.  Kesişme noktalarımız bizi kuvvetli kılıyor, diğer gruplarla ve alanlarla kesiştiğimiz noktaları bulmak elimizi güçlendirecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

Komisyonun Başkan Yardımcısı Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Bilimleri Enstitüsü Deniz Bilim (Oşinografi) Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Salihoğlu da, komisyon çalışmalarının önemine dikkat çekerek, bilim ve teknoloji alanında iklim meselesine yön verileceğini belirtti.  Salihoğlu, ayrıca komisyon üyelerine söz vererek soruları yanıtladı ve önerileri dinledi.

Açılış konuşmalarının ardından İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik, Temiz ve Döngüsel Ekonomi, Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı, Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım ile Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım başlıklarında 5 çalışma grubu toplandı. 

Kaynak: https://tubitak.gov.tr/tr/haber/iklim-surasi-bilim-ve-teknoloji-komisyonu-ilk-toplantisini-yapti