Kanada Hükümeti, Tedarikçilerin Emisyonları Açıklamasını Zorunlu Tutacak, Sera Gazı Azaltma Hedefleri Belirleyecek

Kanada Hükümeti’nin büyük tedarikçileri, bugün yayınlanan yeni standartlara göre 1 Nisan 2023’ten itibaren sera gazı (GHG) emisyonlarını açıklamaya ve bunları azaltmak için hedefler belirlemeye mecbur edilecek.

Kanada’nın yeni “Sera Gazı Emisyonlarının İfşası ve Azaltma Hedeflerinin Belirlenmesi Standardı”na göre, 25 milyon doları aşan federal satın almalar, tedarikçileri sera gazı emisyonlarını azaltmak için Paris Anlaşması ile bilime dayalı bir hedef benimsemeye teşvik edecektir.

Tedarikçi gerekliliği, Kanada’nın Net-Zero Challenge’ına veya başka bir onaylı uluslararası kabul görmüş ve işlevsel olarak eşdeğer standart veya girişime katılarak karşılanabilir. Ağustos 2022’de başlatılan Net-Zero Challenge, işletmeleri tesislerini ve operasyonlarını 2050 yılına kadar net sıfır emisyona geçirmek için güvenilir ve etkili planlar geliştirmeye ve uygulamaya teşvik etmek için gönüllü bir girişim olarak kuruldu.

Kanada Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Steven Guilbeault şunları söyledi:

“Gittikçe daha fazla işletme, yalnızca iklim değişikliğiyle mücadele etmek için değil, aynı zamanda inovasyonu teşvik etmek ve uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlamak için operasyonlarını sıfıra indirmeyi hedefliyor. Bu gereklilikleri Kanada Hükümeti’nin sözleşmelerine dahil ederek, daha fazla işletmenin net sıfır hedefine ulaşmasına yardımcı olacağız.”

Yeni tedarikçi kurallarına ek olarak, hükümet ayrıca tüm yeni büyük hükümet inşaat projelerinin somutlaşmış karbon ayak izlerini raporlamasını ve azaltmasını gerektiren yeni bir “İnşaatta Gömülü Karbon Standardı” yayınladığını duyurdu. Yeni standardın gereklilikleri betonla başlar ve projenin betonuyla ilişkili toplam sera gazı emisyonlarının bölgesel ortalamanın en az %10 altında olmasını sağlar.

Kaynak: https://www.esgtoday.com/government-of-canada-to-require-suppliers-to-disclose-emissions-set-ghg-reduction-targets/?utm_source=feedly&utm_medium=rss&utm_campaign=government-of-canada-to-require-suppliers-to-disclose-emissions-set-ghg-reduction-targets