Nestlé Waters Fransa, Hidrojenle Çalışan Yük Trenini Kullanan İlk Şirket Olacak

Nestlé Waters, Avrupa’da kütleli demiryolu taşımacılığı içinhidrojen yakıt hücresiçözümünden yararlanan ilk şirket olacak. Alstom veENGIE tarafından geliştirilen bu projenin uzun vadede emisyonları yılda 10.000 ton CO2 eşdeğeri azaltacağı, yani mevcut emisyonlarının% 90’ının azaltılacağı tahmin edilmektedir.

Yeni hidrojen çözümü, elektriklendirilmemiş alanlarda elektrikli lokomotiflere güç sağlayabilen yüksek güçlü bir yakıt hücresi sisteminden geliştirilecek. Bu çözüm, malları ulusal ve Avrupa ölçeğinde uzun mesafelerde taşıyabilecektir.

2025 yılından itibaren, demiryolu şebekesinden gelen elektrikle ve elektriksiz sektörlerde hidrojenden güç alan bu yük treni, Vosges’te bulunan fabrika ile Fransa’daki çeşitli dağıtım merkezleri arasında VİTtel doğal maden suyunun taşınmasını sağlamayı hedefleyecek. Çift modlu çözüm, yenilenebilir hidrojenle çalışan yüksek güçlü bir yakıt hücresi sistemi ve hepsi bir elektrik kablosuyla bağlanmış bir hat elektrikli lokomotif içeren bir jeneratör vagonundan oluşacak. Üreten vagon, lokomotife katenere ihtiyaç duymadan elektrik sağlayabilecektir.

Yenilikçi bir karbonsuzlaştırma sistemi

Nestlé Waters, Nisan 2022’de duyurulan bir ortaklık kapsamında Alstom ve ENGIE tarafından geliştirilen demiryolu taşımacılığı için hidrojen yakıt hücresi çözümünden yararlanan ilk şirket olacak.

Bu çözüm, şu anda Fransa ve çoğu Avrupa ülkesindeki çoğu hatta kullanılan dizel motorlu lokomotiflerin yerini almayı amaçlamaktadır. Alstom tarafından geliştirilen yüksek güçlü hidrojen yakıt hücresi sistemi, elektrikli olmayan bölgelerdeki elektrikli lokomotiflere güç sağlayacak ve nadiren elektriklendirilen ilk ve son kilometreler de dahil olmak üzere demiryolu taşımacılığı için uçtan uca% 100 elektrikli bir çözüm sunacak.

Bu çözüm, tüm yük yolculuklarının elektrikli ana hatlardaki katener ve elektriklendirilmemiş alanlarda hidrojen jeneratörü vagonu tarafından desteklenen aynı elektrikli lokomotifle gerçekleştirilmesini mümkün kılacaktır. Performans açısından, çözüm, katener tabanlı bir ana hat elektrikli lokomotifin tüm gücünü ve bir yük trenini elektriklendirilmemiş hat segmentleri üzerinden çekmek için hidrojen enerjisiyle yeterli gücü sağlayacaktır. ENGIE, yenilikçi bir tedarik zincirinin konuşlandırılması yoluyla bu çözüm için yenilenebilir hidrojen tedarik edecektir.