Sürdürülebilirlik çabalarına görüş ayrılığı engeli

EY Kurumsal Raporlama Araştırması (EY Corporate Reporting Survey), iş dünyası liderleri ile yatırımcıların sürdürülebilirlik beklentileri arasında farklılıklar olduğunu ortaya koyarak, bu durumun sermaye piyasaları ve iklim değişikliğiyle mücadele için bir tehdit oluşturduğuna dikkati çekiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi şirketi EY tarafından hazırlanan Kurumsal Raporlama Araştırması, şirketlerin ve yatırımcıların sürdürülebilirlik için gereken eylemler konusunda anlaşmazlık içerisinde olduğunu gösteriyor. EY’a göre bu fikir ayrılığı, şirketlerin sermayeye erişimini ve karbondan arındırma konusundaki çabalarını sekteye uğratabilecek bir tehdit anlamına da geliyor.

Tüm dünyadan 1.040 üst düzey finans lideri ile 320 kurumsal yatırımcının görüşlerini değerlendiren araştırma, tarafların sürdürülebilirlik yatırımları ve raporlamaları ile ilgili beklenti ve hedeflerine odaklanıyor.

Uzun vade mi kısa vade mi?

Rapora göre, yatırımcıların yüzde 78’i, kısa vadeli karlarını azaltsa bile şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) konularıyla ilgili iyileştirmelere yatırım yapması gerektiğine inandığını söylerken, yüzde 55’i şirket liderleriyle aynı görüşü savunuyor. Bulgular ise yüzde 53’lük kesimin uzun vadeli yatırımlara yönelme çabalarının yatırımcıların kısa vadeli kazanç elde etme baskısı sebebiyle engellendiğine inandığını gösteriyor. Ankete katılan finans liderlerinin yüzde 20’si, yatırımcıların, sürdürülebilirlikle ilgilenenler de dahil olmak üzere, uzun vadeli yatırımlara “kayıtsız” olduklarını düşünüyor.

Uzun vadeli sürdürülebilirlik yatırımları konusunda, yatırımcılar şirketlerin yüzde 80’inin gerekçelerini yeterince açıklayamadıklarını ve bu durumun bu türdeki yatırımları değerlendirmeyi zorlaştırabileceğini savunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Sürdürülebilirlik Hizmetleri Lideri Ece Sevin, son dönemde şirketlerin sürdürülebilirlik konusunda attıkları adımlarda ciddi bir ilerleme kaydettiklerini belirterek, “Bunun mevcut ekonomik dalgalanmalar ve jeopolitik belirsizlikler ortamında yapılıyor olması da takdir edilmesi gereken bir nokta. Ancak, bu çabaların etkili olması ve hedefine ulaşabilmesi için atılabilecek önemli adımlar var. Şirketler ve yatırımcılar arasında sürdürülebilirlik konusundaki hedef ve beklentilerin farklı olduğunu ortaya koyan bu araştırma, fikir ayrılıklarının bu alandaki çabaları sekteye uğratabilme riski taşıdığını gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

“Yeşil aklama” konusunda endişeler var

Yatırımcılar, şirketlerin sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin önemli bilgileri açıklama yaklaşımlarını da eleştiriyor. Ankete katılan yatırımcıların yüzde 99’u ESG raporlamasının yatırım kararlarının çok önemli bir parçası olduğunu söylüyor ancak yüzde 76’sı kuruluşların sağladıkları bilgiler konusunda “fazla seçici” olduklarını düşünüyor. Bu da “yeşil aklama” endişelerini artırıyor.

Raporlamada iyileştirilecek alanlar bulunuyor

EY araştırmasının ilginç sonuçlarından biri ise birçok şirket aslında raporlama yaklaşımlarında geliştirilebilecek alanlar olduğunun farkında. Ankete katılan şirketlerin yüzde 54’ü yatırımcılara sürdürülebilirlik faaliyeti hakkında bilgi sağladıklarını söylerken, önemli bir orandaki kesim de bunu sağlamadıklarını kabul ediyor.

Kaynak: Otomotivde sürdürülebilirlik IAEC 2022’de masaya yatırıldı (dunya.com)