Sürdürülebilirlik Raporlaması ve “Double Materiality”

Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat sürecindeki “NFRD to CSRD” dönüşümüyle birlikte, Sürdürülebilirlik Raporlaması ve strateji geliştirme alanında belirleyici olan gerçekçilik (materiality) ile tutarlılık yaklaşımının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Double Materiality olarak tanımlanan yeni yaklaşım için GRI (Global Reporting Initiative) temsilcileri EU EFRAG kapsamında üst-düzey politika görüşmeleri gerçekleştirerek yeni tutarlılık yöntemleri üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

SEÇ Danışmanlık olarak, süreci yakından takip ediyor, Sürdürülebilirlik Denge Analizi modülümüzü gözden geçiriyor ve “Double Materiality” olarak ifade edilen tutarlılık yaklaşımıyla hizmet ve faaliyetlerimizi güncelliyoruz.

Yeni süreçlerimizi İklimbilim Odaklı Kurumsal Sürdürülebilirlik Dönüşümü‘nün gereklilikleri doğrultusunda bilimsel, etkili ve gerçekçi olarak tasarladık.

Önümüzdeki 10 yılda, küresel pazarın, finans piyasalarının, uluslararası ticaretin, ürün ve üretim tekniklerinin, kısacası, tüm özel sektör-sanayi kuruluşlarının varoluş biçimlerini radikal biçimde değiştirecek yeni sürdürülebilirlik vizyonunda sizlere eşlik etmekten mutluluk duyacağız. 

Kurumsal Sürdürülebilirlik Dönüşümü yolculuğunuzda birlikte çalışmayı ümit ediyoruz.

Kaynak : https://kureselkalkinmahedefleri.net/2021/08/23/surdurulebilirlik-raporlamasi-ve-double-materiality/