Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları hakkındaki kanun düzenlemesi yayımlandı

Ulusal düzeydeki #SürdürülebilirlikRaporlamasıStandartları‘nın belirlenmesi için Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (#KGK) yetkilendirildi.

Yapılan düzenleme ile şirketlerin Türkiye’de gerçekleştirecekleri yatırım projelerinin finansmanında, KGK’nın uluslararası düzenlemelerle uyumlu olarak üzerinde çalıştığı #sürdürülebilirlikstandartları‘nda raporlamalar yapmak zorunluluğu bulunuyor.

Bazı şirketler bu düzenleme öncesinde de yönetimlerinin kararları ile #sürdürülebilirlikraporu yayımlamaya başlamıştı.

7408 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 88’inci maddesine eklenen 6’ncı fıkra ile KGK’na “#TürkiyeSürdürülebilirlikRaporlamaStandartları‘nın belirlenmesi ve yayımlanması” için yetki verildi.

Düzenleme ile “yatırım kararları alınırken sürdürülebilirlikle ilgili risklere ve fırsatlara ilişkin kaliteli ve karşılaştırılabilir bilgiye ulaşılması” hedefleniyor. (innoem.net)

Kanun ve düzenlemeye ilişkin metin şurada yer alıyor: https://lnkd.in/dqeT3iEW

Kaynak: https://www.linkedin.com/posts/zafer-yal%C3%A7%C4%B1np%C4%B1nar-43401548_taesrkiyesaesrdaesraeslebilirlikraporlamastandartlaraft-activity-6942002360206385153-1RcH/?utm_source=linkedin_share&utm_medium=android_app