“Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: Sektörel Fayda Maliyet Analizi (2020-2030)” raporu yayımlandı.

İstanbul Politikalar Merkezi’nin 15 Kasım 2022, Salı günü Mısır’daki İklim Zirvesi’nde (COP27) tanıtacağı ”Türkiye’nin Karbonsuzlaşma Yol Haritası: Sektörel Fayda Maliyet Analizi (2020-2030)” raporu yayımlandı.

Raporda, 2050 yılında Türkiye’nin net sıfır emisyona ulaşabilmesi için yapması gereken dönüşümün maliyeti 2030’a kadar sanayi, ulaşım, binalar, enerji gibi üretici sektörlerde 101 milyar dolar olarak öngörülüyor. Bu da, her yıl yaklaşık 10 milyar dolarlık bir maliyet anlamına geliyor. Türkiye raporda öngörülen dönüşüm yol haritasıyla karbondioksit emisyonlarını 2030’a kadar 2018 seviyesinin yüzde 32 altına düşürebiliyor. Türkiye, 2053’teki net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için harekete geçmedikçe bu maliyet giderek artıyor.

Rapor için lütfen tıklayınız: 20221114-13111703.pdf (sabanciuniv.edu)