WMO yıllık raporu, iklim değişikliğinin devam ettiğini vurgulamaktadır

Cenevre, 21 Nisan 2023 (WMO) – Dünya Meteoroloji Örgütü’nün (WMO) yıllık raporuna göre, iklim değişikliği 2022’de dağların zirvelerinden okyanusların derinliklerine kadar ilerlemesini sürdürdü. Kuraklıklar, seller ve sıcak hava dalgaları her kıtadaki toplulukları etkiledi ve milyarlarca dolara mal oldu. Antarktika deniz buzu, rekor seviyedeki en düşük seviyesine indi ve bazı Avrupa buzullarının erimesi, kelimenin tam anlamıyla tabloların dışındaydı.

Küresel İklimin Durumu 2022, rekor seviyedeki ısı tutucu sera gazlarının neden olduğu karada, okyanusta ve atmosferde gezegen ölçeğindeki değişiklikleri gösteriyor. Küresel sıcaklık açısından, 2015-2022 yılları, son üç yılda yaşanan bir La Niña olayının soğuma etkisine rağmen kaydedilen en sıcak sekiz yıl oldu. 2022’de yeniden rekor seviyelere ulaşan buzulların erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi binlerce yıl sürecek.

“Sera gazı emisyonları artmaya ve iklim değişmeye devam ederken, dünya çapındaki nüfuslar aşırı hava ve iklim olaylarından ciddi şekilde etkilenmeye devam ediyor. Örneğin, 2022’de Doğu Afrika’da sürekli kuraklık, Pakistan’da rekor kıran yağışlar ve Çin ve Avrupa’da rekor kıran sıcak hava dalgaları on milyonları etkiledi, gıda güvensizliğine yol açtı, toplu göçü artırdı ve milyarlarca dolarlık kayıp ve hasara mal oldu.” dedi WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas.

“Ancak, BM kuruluşları arasındaki işbirliğinin, aşırı hava ve iklim olaylarının neden olduğu insani etkilerin ele alınmasında, özellikle ilgili ölüm ve ekonomik kayıpların azaltılmasında çok etkili olduğu kanıtlanmıştır. BM Herkes İçin Erken Uyarı Girişimi, dünyadaki herkesin erken uyarı hizmetleri kapsamında olmasını sağlamak için mevcut kapasite boşluğunu doldurmayı amaçlıyor. Şu anda yaklaşık yüz ülkede yeterli hava durumu hizmetleri mevcut değil. Bu iddialı görevi başarmak, gözlem ağlarının iyileştirilmesini, erken uyarı yatırımlarını, hidrolojik ve iklim hizmet kapasitelerini gerektiriyor” dedi.

Yeni WMO raporuna, politika yapıcılara iklim değişikliği göstergelerinin nasıl işlediğine dair bilgi sağlayan ve aynı zamanda gelişen teknolojinin yenilenebilir enerjiye geçişi nasıl her zamankinden daha ucuz ve daha erişilebilir hale getirdiğini gösteren bir hikaye haritası eşlik ediyor.

Rapor, iklim göstergelerine ek olarak etkilere de odaklanıyor. Artan yetersiz beslenme, hidrometeorolojik tehlikelerin ve COVID-19’un bileşik etkilerinin yanı sıra uzun süreli çatışmalar ve şiddet nedeniyle daha da kötüleşti.

Rapora göre, yıl boyunca, tehlikeli iklim ve havayla ilgili olaylar, yeni nüfus yer değiştirmelerine yol açtı ve yılın başında halihazırda yerinden edilmiş durumda yaşayan 95 milyon insanın birçoğu için koşulları kötüleştirdi.

Rapor ayrıca ekosistemlere ve çevreye ışık tutuyor ve iklim değişikliğinin, ağaçların çiçek açması veya kuşların göç etmesi gibi doğada tekrar eden olayları nasıl etkilediğini gösteriyor.

WMO Küresel İklim Durumu raporu, 2023 Dünya Günü öncesinde yayınlandı. Rapordaki temel bulgular, BM Genel Sekreteri António Guterres’in Dünya Günü mesajını yansıtıyor.

“Araçlara, bilgiye ve çözümlere sahibiz. Ama hızımızı artırmalıyız. Küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derece ile sınırlamak için daha derin, daha hızlı emisyon kesintileri ile hızlandırılmış iklim eylemine ihtiyacımız var. Guterres, “Ayrıca, özellikle krize neden olmak için en az şeyi yapmış olan en savunmasız ülkeler ve topluluklar için, uyum ve dayanıklılık için büyük ölçekli yatırımlara ihtiyacımız var” dedi.

WMO raporu, AB’nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından Avrupa’da İklimin Durumu raporunun yayınlanmasını takip ediyor. 2020’ye kadar olan verileri içeren Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Altıncı Değerlendirme raporunu tamamlar.

Ulusal Meteoroloji ve Hidroloji Hizmetleri (NMHS’ler) ve Küresel Veri ve Analiz Merkezlerinin yanı sıra Bölgesel İklim Merkezleri, Dünya İklim Araştırma Programı (WCRP), Küresel Atmosfer İzleme (GAW), Küresel ECMWF tarafından işletilen Cryosphere Watch ve Copernicus İklim Değişikliği Hizmeti.

Birleşmiş Milletler ortakları arasında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (UNESCO-IOC), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), BM Mülteciler Yüksek Komitesi (UNHCR), BM Afet Riskini Azaltma Ofisi (UNDRR) ve Dünya Gıda Programı (WFP) bulunmaktadır.

Kaynak: https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-annual-report-highlights-continuous-advance-of-climate-change