Yeşil Mutabakat Eylem Planı Yıllık Faaliyet Raporu Yayımlandı

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı Yıllık Faaliyet Raporu’nda; Sınırda Karbon Düzenlemeleri, Yeşil ve Döngüsel Bir Ekonomi, Yeşil Finansman, Temiz, Ekonomik ve Güvenli Enerji Arzı, Sürdürülebilir Tarım, Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım, İklim Değişikliği ile Mücadele, Diplomasi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında kaydedilen gelişmeler ile ilgili kurum ve kuruluşların 2022 yılında yürüttüğü çalışmalara yer veriliyor.

Rapora göre;
SKDM kapsamına giren ürünlerde;
– AB ülkelerine 2022 yılı ihracatımız yaklaşık 13,1 milyar ABD Doları,
– Dünya’ya ihracatımız 31,8 milyar ABD Doları,
– AB’ye olan ihracatımız, toplam ihracatımız içerisinde %41,5 paya sahip

SKDM’nin ülkemiz sanayicisinin rekabet gücünü kısıtlamaması açısından;
– AB metodolojisi ile uyumlu bir ulusal Emisyon Ticaret Sisteminin tesis edilmesi,
– ETS’den elde edilecek gelirlerin sanayinin yeşil dönüşümü, temiz enerji dönüşümü ve diğer azaltım, uyum ve adil geçiş önlemlerine aktarılması
yönünde çalışmalar devam ediyor.

Raporda ayrıca EBRD iş birliğinde hazırlanan “Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının (SKDM) Türkiye Ekonomisine Potansiyel Etkileri- Ekonomik Etkilerin Ölçümlenmesi ve İklim Politikası Müdahale Seçeneklerinin İncelenmesi” başlıklı etki analizi raporunun bulgularına da yer veriliyor.

Etki analizi raporuna göre; ulusal karbon fiyatının 50 Euro olduğu bir senaryoda ülkemizin 1,5 milyar Euro’yu bulan bir gelir elde edileceği öngörülüyor. Buna göre, ulusal bir karbon fiyatı uygulandığında Türk şirketleri hem daha düşük SKDM maliyetleriyle karşılaşacak hem de bu gelirlerin ülkemizin düşük karbonlu bir ekonomiye geçişine yönelik sürecin hızlandıracak.

Raporu okumak için tıklayınız: https://lnkd.in/dRGUrY9D

Kaynak: https://www.linkedin.com/posts/skdturkiye_skdtaesrkiye-saesrdaesraeslebilirlik-saesrdaesraeslebilirkalkaftnma-activity-7056564951494049793–Nem?utm_source=share&utm_medium=member_desktop