Yeşil Mutabakat Eylem Planı Yıllık Faaliyet Raporu yayımlandı.