Hizmetlerimiz

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DANIŞMANLIĞI
(STRATEJİ, ANALİZ & Çifte Gerçekçilik (Double Materıalıty))
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI (GRI STANDARTLARI)
FARKINDALIK UYGULAMALARI & EĞİTİMİ
KARBON YÖNETİMİ & KURUMSAL GHG ENVANTERİ (ISO 14064)
KURUMSAL NET-SIFIR STANDARTI & BİLİM TEMELLİ HEDEFLER (SBTi)
CDP (KARBON SAYDAMLIĞI PROJESİ) RAPORLAMASI
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRÜNLER & İNOVASYON DANIŞMANLIĞI


KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DANIŞMANLIĞI (STRATEJİ, ANALİZ & ÇİFTE GERÇEKÇİLİK (DOUBLE MATERIALITY))

Farkındalık Toplantıları & Sürdürülebilirlik 101 Eğitimleri

Durum Tespiti, Dokümantasyon İncelemesi ve Araştırma Analizi
Kurumsal ve Sektörel Sürdürülebilirlik Unsurlarının/Bileşenlerinin Belirlenmesi
Sürdürülebilirlik Dengesi Matrisinin (Öncelik Matrisi) Hazırlanması
BM SKA Bağlılığı & Kurumsal Strateji/Öngörüler
Avrupa Yeşil Mutabakatı Bağlılığı & Strateji/Öngörüler
GRI Standartları Bağlılığı & Strateji/Öngörüler
Kurumsal Sürdürülebilirlik Unsurlarına Öncelik Verilmesi
Kıyaslama ve Analitik Sonuç Raporu, Strateji Planlama

Her ay, gelen kutunuza en son haberleri almak için kaydolun.