İnovasyon ve Çevresel Yönetim Ağı

Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Gelişim

Sürdürülebilir Gelecek

Daha iyi bir dünya için yerinizi alın

Kurumsal sürdürülebilirlik, iklim odaklı geçiş ile geleceğimizin güvencesidir.

Sürdürülebilir Gelişim

2020-2030 dönemi "Eylem On Yılı" olarak tanımlanmıştır. Şirketlerin sürdürülebilirlik kapsamında daha etkin ve iddialı uygulamalar geliştirmeleri bekleniyor.

İklim Odaklı Kurumsal Sürdürülebilirlik

İklim krizinin neden olduğu ekonomik, çevresel ve sosyal tahribatı önlemek için kuruluşların sürdürülebilirlik yaklaşımlarını bir yönetim stratejisine dönüştürmeleri gerekmektedir.

Çifte Gerçekçilik (Double Materiality) & Paydaş Katılımı

Kuruluşlar, paydaşları doğrultusunda "Çifte Gerçekçilik (Double Materiality)" ile sürdürülebilirlik önceliklerine göre stratejiler geliştirmelidir.

DANIŞMANLIK SİSTEMİMİZ & SERVİSLERİMİZ

Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Geçiş Stratejileri

Sürdürülebilirlik Dengesi Analizi ve Çifte Önemlilik

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması (GRI Standartları 2021)

GHG Emisyon Envanteri & Hesaplama (Kapsam 1,2,3)

ISO 14064 Yönetim Sistemi & Doğrulama

Net-Sıfır Standartı & Bilim Temelli Hedefler (SBTi)

Avrupa Yeşil Mutabakatı & Emisyon Ticareti Sistemi Uyumluluğu

Karbon Fiyatlandırması ve Ofsetler

CDP (Karbon Saydamlık Projesi) Raporlaması

Döngüsel Ekonomiye Geçiş (Endüstriyel Simbiyoz Uygulamaları)

Sürdürülebilir Teknolojiler (Ar-Ge ve İnovasyon Çalışmaları)


Servislerimizi görmek ister misiniz?

Sorunuz mu var?

İstediğiniz zaman bize ulaşın.