İklimbilim Odaklı Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Ağı

Sürdürülebilir Kalkınma, Karbonsuzlaşma ve Döngüsel Ekonomiye Geçiş

Sürdürülebilir Gelecek

Daha iyi bir dünyada yaşamak için…

Kurumsal sürdürülebilirlik, karbonsuzlaşma ve yeşil kalkınma geleceğimizin güvencesidir.

Sürdürülebilir Kalkınma

2020-2030 dönemi "Eylem On Yılı" olarak tanımlanmıştır. Şirketlerin sürdürülebilirlik kapsamında daha etkin ve iddialı uygulamalar geliştirmeleri bekleniyor.

Çifte Önemlilik/Gerçekçilik (Double Materiality) & Paydaş Katılımı

Kuruluşlar, paydaşları doğrultusunda "Çifte Önemlilik/Gerçekçilik (Double Materiality)" ile sürdürülebilirlik önceliklerine göre stratejiler geliştirmelidir.

Danışmanlık Hizmetlerimizin Kapsamı

Kurumsal Sürdürülebilirlik ve Geçiş Stratejileri

Sürdürülebilirlik Dengesi Analizi ve Çifte Önemlilik

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması (GRI Standartları 2021)

GHG Emisyon Envanteri & Hesaplama (Kapsam 1,2,3)

ISO 14064 Yönetim Sistemi & Doğrulama

Bilim Temelli Hedefler (SBTi) & Net Sıfır Standardı

Avrupa Yeşil Mutabakatı & Emisyon Ticareti Sistemi Uyumluluğu

Karbon Fiyatlandırması ve Dengeleme Mekanizmaları (Ofsetleme)

CDP (Karbon Saydamlık Projesi) Raporlaması

Döngüsel Ekonomiye Geçiş (Endüstriyel Simbiyoz Uygulamaları)

ESG Skorlama Sistemleri ve ESG Raporlaması

Döngüsellik Oranı ve ISO 14067-Yaşam Döngüsü Analizi (LCA)

Sürdürülebilir Teknolojiler, Uluslararası Yatırımlar ve Fizibilite Çalışmaları (Yeşil Dönüşüm, Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi)

Danışmanlık hizmetlerimizin detayları için…

Sorunuz mu var?

İstediğiniz zaman bize ulaşın.

Her ay, gelen kutunuza en son haberleri almak için kaydolun.