AB Komisyonu, ESG Skorlama Sağlayıcılarının Düzenlemesini Önerdi

Avrupa Komisyonu Salı günü, sürdürülebilir finans çerçevesini güçlendirmeyi amaçlayan, ESG skorlama sağlayıcılarını düzenlemeye yönelik yeni bir teklif ve AB Taksonomisi kapsamında sürdürülebilir ekonomik faaliyetler için yeni bir dizi kriterin getirilmesi de dahil olmak üzere bir dizi önlem yayınladı.

Sürdürülebilir finans çerçevesi, 2030’a kadar net sera gazı emisyonlarını en az %55 azaltmak ve 2050’ye kadar iklim nötrlüğüne ulaşmak gibi Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın hedefleri de dahil olmak üzere AB’nin sürdürülebilirlik hedeflerini finanse etmek için gereken sermaye akışını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Komisyon, Yeşil Mutabakat’ın hedeflerine ulaşmanın, büyük kısmı özel finansmandan gelen yılda yaklaşık 700 milyar Euro’luk yatırım gerektireceğini tahmin ediyor.

Çerçevenin temel yapı taşları arasında AB Taksonomisi, şirketler ve yatırımcılar için açıklama ve raporlama kuralları ile sürdürülebilir yatırım çözümlerinin geliştirilmesini ve yeşil aklamayı önlemeyi sağlayan standartlar ve etiketler gibi araçlar yer alır.

Yatırımcılar ESG hususlarını yatırım sürecine giderek daha fazla entegre ettikçe, ancak sağlayıcıların faaliyetleri ve işleri genellikle piyasalar ve menkul kıymetler düzenleyicileri tarafından kapsanmadığından, ESG skorlama sektörünü düzenlemeye yönelik çağrılar son yıllarda artmıştır.

2021’in başlarında, Avrupa piyasaları düzenleyicisi ESMA, Avrupa Komisyonu’nun finansal hizmetler koordinatörü Mairead McGuinness’e bir mektup göndererek, ESG skorlama sektörünün mevcut düzenlenmemiş durumunun ve bunun sonucunda ortaya çıkan şeffaflık eksikliğinin yatırımcılar için potansiyel bir risk oluşturduğunu bildirdi. Temmuz 2021’de Komisyon, ESG skorlamalarının güvenilirliğini, karşılaştırılabilirliğini ve şeffaflığını iyileştirmek için harekete geçme taahhüdünü içeren yeni bir Sürdürülebilir Finans Stratejisi başlattı ve ardından ESMA’dan piyasa katılımcılarını incelemeye başlamasını istedi.

Yeni teklifler kapsamında, ESG skorlama sağlayıcıları, hizmetlerinin kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak için ESMA tarafından denetlenecek ve sağlayıcıların “titiz, sistematik, nesnel ve doğrulamaya tabi” metodolojiler kullanmaları istenecek. Öneriler ayrıca olası çıkar çatışmalarını önlemek için organizasyonel gereklilikleri ve sağlayıcının derecelendirme faaliyetlerinin altında yatan metodolojiler, modeller ve temel derecelendirme varsayımlarına ilişkin şeffaflık kurallarını içerir.

AB Taksonomisi, Sürdürülebilir Finans konusunda AB Teknik Uzman Grubu (EU TEG) tarafından oluşturulan Sürdürülebilir Finans konusunda AB Eylem Planının bir parçasıdır. Taksonomi, tanımlanmış altı çevresel hedeften en az birine katkıda bulunmada kilit rol oynayan ve diğer hedeflere önemli bir zarar vermeyen ekonomik faaliyetlerin kategorize edilmesini sağlayan bir sınıflandırma sistemidir.

Taksonomi, ilk iki iklim hedefinden başlayarak 2022’de yürürlüğe girdi. Komisyon tarafından bugün getirilen yeni kriterler, su ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve korunması, döngüsel ekonomiye geçiş, kirliliğin önlenmesi ve kontrolü ve biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunması ve restorasyonunu içeren geri kalan hedefleri içerecek şekilde taksonomiyi önemli ölçüde genişletiyor.

Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasalarından Sorumlu Komisyon Üyesi Mairead McGuinness şunları söyledi:

“Bugün AB Taksonomisini daha da geliştirmek için adımlar atıyoruz. Ayrıca, ESG skorlama kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin kurallar getirerek piyasaya daha fazla şeffaflık ve bütünlük getiriyoruz. Sürdürülebilir finans çerçevesinin kullanılabilirliğini ve tutarlılığını artırmak temel önceliğimiz olacaktır.”

Kaynak: https://www.esgtoday.com/eu-commission-releases-proposed-regulation-of-esg-ratings-providers/