AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Mevzuatı Kabul Edildi

AB Konseyi Pazartesi günü Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi’nin (CSRD) nihai onayını açıkladı ve AB’de kurumsal sürdürülebilirlik raporlamasının elden geçirilmesi ve genişletilmesinde son büyük adımı attı.

Bugünkü onay ve kuralların Avrupa Parlamentosu tarafından yakın zamanda kabul edilmesiyle, yasama yasası şimdi kabul edildi. Kurallar, 2024 yılının başından itibaren 500’den fazla çalışanı olan büyük kamu yararına çalışan şirketler için uygulanmaya başlayacak, bunu 2025’te 250’den fazla çalışanı veya 40 milyon € geliri olan şirketler izleyecek ve 2026’da KOBİ’ler listelenecek.

CSRD, mevcut AB sürdürülebilirlik raporlama çerçevesi olan 2014 Finansal Olmayan Raporlama Direktifi’nde (NFRD) önemli bir güncelleme olarak hedeflenmektedir. Yeni kurallar, sürdürülebilirlik açıklamaları sağlamak için gereken şirket sayısını şu anda yaklaşık 12.000’den 50.000’in üzerine çıkaracak ve şirketin çevre, insan hakları ve sosyal standartlar üzerindeki etkileri ve sürdürülebilirlik ile ilgili risk hakkında daha ayrıntılı raporlama gereklilikleri getirecektir.

AB Parlamentosu ve AB Konseyi arasındaki yakın tarihli bir anlaşmanın ardından, kurallar ayrıca şirketlerin bildirilen sürdürülebilirlik bilgilerinin bağımsız olarak denetlenmesini gerektirecek ve AB üyesi olmayan bazı büyük şirketler için geçerli olacak.

CSRD, Avrupa Finansal Raporlama Danışma Grubu (EFRAG) tarafından bu ayın başlarında açıklanan ilk standartlar seti ile birlikte, Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’nın (ESRS) ortak bir çerçevesi altında açıklama yapılmasını gerektirecektir. Yeni sistemde, şirketlerin çevresel sürdürülebilirlik ve sosyal haklardan insan hakları ve yönetişim faktörlerine kadar çeşitli konularda rapor vermeleri gerekecek.

Yasa, AB Parlamentosu ve Konseyi Başkanları tarafından imzalandıktan sonra Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayınlanacak ve 20 gün sonra resmen yürürlüğe girecek ve üye devletlerin yeni kuralları 18 ay içinde uygulaması gerekecek.

Kaynak: AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Mevzuatı Kabul Edildi – ESG Today