Kategori Sıfır Atık

Atık Getirme Merkezlerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Sıfır Atık Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar yayımlandı

12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler 9/10/2021 tarihli ve 31623 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik değişikliğiyle yapılan düzenlemelerin uygulanmasına yönelik teknik usuller ise 31/12/2021 tarihli ve 2595501…