Kategori Supply Chain

Tedarik zinciri sürdürülebilirliği, iklim hedeflerine ulaşmanın anahtarıdır: İşte kuruluşlar nasıl başlayabilir?

Birleşmiş Milletler’in mesajı açık: iklim felaketinden kaçınmak için fırsat penceresi hızla kapanıyor. Önümüzdeki on yıl içinde yapacağımız ya da almayacağımız eylemlerin yüzlerce, belki de binlerce yıl boyunca derin sonuçları olacaktır. Bu tür korkunç uyarılarla karşı karşıya kalındığında, umutsuzluğa kapılmak cazip…