Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 2022 Raporu

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Raporu 2022, mevcut en son verileri ve tahminleri kullanarak 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin uygulanmasına ilişkin ilerlemeye küresel bir genel bakış sunar. Her Hedef için seçilen göstergelerin derinlemesine analizleriyle 17 Hedefe yönelik küresel ve bölgesel ilerlemeyi izler.

Rapora göre, birbiri ardına gelen ve birbiriyle bağlantılı krizler, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemini ve insanlığın kendi bekasını büyük tehlikeye atıyor. Rapor, önümüzdeki zorlukların ciddiyetini ve büyüklüğünü vurgulamaktadır. COVID-19, iklim değişikliği ve çatışmaların hakim olduğu krizlerin bir araya gelmesi, gıda ve beslenme, sağlık, eğitim, çevre ve barış ve güvenlik üzerinde yan etkiler yaratıyor ve tüm Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SDG’ler) etkiliyor. . Rapor, yoksulluğun ve açlığın ortadan kaldırılmasında, sağlık ve eğitimin iyileştirilmesinde, temel hizmetlerin sağlanmasında ve çok daha fazlasında yıllarca süren ilerlemenin tersine döndüğünü ayrıntılarıyla anlatıyor. Ayrıca, SKH’leri kurtarmak ve 2030 yılına kadar insanlar ve gezegen için anlamlı ilerleme sağlamak için acil eylem gerektiren alanlara da işaret ediyor.

“Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini kurtarmak için daha yükseğe çıkmalı ve sağlıklı bir gezegende barış, haysiyet ve refah dolu bir dünya sözümüze sadık kalmalıyız. “ — António Guterres Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler

Raporu linkten görüntüleyebilirsiniz: https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022.pdf

Kaynak: The Sustainable Development Goals Report 2022 | DISD (un.org)