Kategori GRI

ESRS ve GRI Standartları arasındaki işbirliktelik hususunda muhabirler için iyi bir haber var

GRI raporlama şirketleri yeni Avrupa Standartlarına iyi hazırlanmış GRI, Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’nı (ESRS), Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi’nin (CSRD) uygulanmasına yönelik önemli bir adım olarak selamladı ve AB pazarında faaliyet gösteren şirketleri etkilerinden sorumlu tuttu. İlk taslak ESRS seti, EFRAG’ın(eski adıyla…