Kategori ESRS

Avrupa Yeşil Tahviller: Konsey, sürdürülebilir finansı teşvik etmek için yeni bir düzenlemeyi kabul ediyor

Konsey, Avrupa’da yeşil tahvil standardı oluşturan bir düzenlemeyi kabul etti. Bu düzenleme, çevresel olarak sürdürülebilir tahvillerini “Avrupa eşil tahvili” veya “EuGB” tanımını kullanmak isteyen ihraççılar için standart gereksinimleri belirliyor. Çevresel olarak sürdürülebilir tahviller, yeşil teknolojilere, enerji verimliliğine, kaynak verimliliğine ve…

EFRAG-GRI EŞGÜDÜMLÜLÜK İLE İLGİLİ ORTAK AÇIKLAMA

EFRAG ve GRI, etki raporlaması ile ilgili kendi standartları arasında yüksek düzeyde bir uyumluluk sağladıklarını memnuniyetle bildiriyorlar. EFRAG ve GRI, bugün Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (ESRS) ile GRI Standartları arasında sağlanan yüksek düzeyde uyumluluğu vurgulayan bir ortak açıklama yayınlıyorlar. CSRD’nin…

EFRAG-GRI JOINT STATEMENT OF INTEROPERABILITY

EFRAG and GRI are pleased to confirm that they have achieved a high level of interoperability between their respective standards in relation to impact reporting.  EFRAG and GRI publish today a joint statement on the high level of interoperability achieved between the…