CDP, ISSB’yi platformuna entegre edecek

  • CDP, ISSB iklimle ilgili açıklama standardını küresel çevre raporlama platformuna entegre edecek.
  • 2022’de CDP aracılığıyla çevresel bilgilerini açıklayan, küresel piyasa değerinin yarısına sahip olan 18.700 şirket ile bu entegrasyon, küresel ekonomide ISSB iklim verilerini açıklamanın erken benimsenmesi anlamına geliyor.
  • Karar, yatırımcılar için iklimle ilgili bilgilerin tutarlılığını artıracak ve gereksinimlerin paralel olarak uyumlaştırılması yoluyla kuruluşlar üzerindeki veri açıklama yükünü azaltacaktır.
  • ISSB standartlarının geliştirilmesi G20, G7 ve Finansal İstikrar Kurulu tarafından memnuniyetle karşılandı.
  • Duyuru, COP27’deki finans gününden önce küresel piyasaya, CDP ve ISSB’nin etkili ve tutarlı çevresel verileri açıklamalarına yönelik piyasa talebine yanıt verdiğine dair net bir sinyal gönderiyor.

Şirketler için küresel çevresel raporlama platformunu yöneten ve kar amacı gütmeyen CDP ve IFRS Vakfı, bugün CDP’nin Uluslararası Sürdürülebilirlik Standart Kurulu’nun (International Sustainability Standard Board-ISSB) IFRS S2 Climate-related Disclosures Standard’larını kendibünyesine katacağını duyurdu. Standart [IFRS S2], ISSB standartlarının benimsenmesi yoluyla sermaye piyasaları için kapsamlı bir küresel temel oluşturmaya yönelik büyük bir adım olarak küresel çevresel verileri açıklama platformuna dahil edildi. Halihazırda sonuçlanmaya başlayan standart, 130 trilyon doların üzerinde varlığa sahip 680 finans kurumu adına şirketlere yıllık olarak verilen CDP’nin mevcut soru setlerine dahil edilecek.

CDP’nin piyasaya güçlü bir çevresel veri açıklama taahhüdünün bir işareti olan kararı, IFRS S2 açıklamalarının erken benimsenmesini hızlandırıyor, böylece yatırımcılara ihtiyaç duydukları iklimle ilgili bilgilerin tutarlılığını daha erken sağlıyor ve bir uyum yoluyla kuruluşlar üzerindeki raporlama yükünü azaltıyor.

CDP Kurucu Başkanı Paul Dickinson şunları söyledi: “2022’de küresel piyasa değerinin yarısı olan 18.700’den fazla şirket ile tek çevresel veri açıklama platformu olan CDP, ISSB’nin iklim standardının küresel ekonomi ölçeğinde erken benimsenmesi için benzersiz bir konuma sahiptir. Bu, kurumsal eylem ve hesap verebilirliği artırmada, finansal piyasalara, hükümetlere ve düzenleyicilere, karar verme merciilerine bilgi vermeleri için net, karşılaştırılabilir veriler sağlamada kritik olacaktır.”

ISSB Başkanı Emmanuel Faber şunları söyledi: “ISSB, küresel sermaye piyasaları için etkili ve verimli bir veri açıklama ekosistemi sunmaya kararlıdır ve bu da birimlerin karar vermesinde faydalı veriler sunmasında destek olacaktır. CDP platformunu ISSB’nin iklim standardına uyumlu hale getirerek, kuruluşların üzerindeki yükü azaltıyor ve açıklamalar için bu ortak dile bir adım daha yaklaşıyoruz. Sağlam veri açıklama talebinin her zamanki kadar güçlü olmasıyla birlikte, 2024 çevresel verilerini açıklama döngüsünden 18.000 kurumun IFRS S2’ye göre yapılandırılmış verileri gönüllü olarak ifşa etmesinden memnuniyet duyuyoruz.”

CDP, bu verileri toplayarak yatırımcılara ve diğer paydaşlara tutarlı, kapsamlı ve küresel olarak karşılaştırılabilir kurumsal çevresel bilgilere erişim sağlayacaktır. Aynı zamanda şirketler üzerindeki raporlama yükünü de azaltacaktır. Buna karşılık, CDP, IFRS Vakfı’na, standartların alınmasını ve uygulanmasını izlemek ve sürekli iyileştirmeyi sürdürmek için iklim standardına karşı yapılan açıklamalara ilişkin verilere erişim sağlayacaktır.

Açıklama, eylemin temelidir: ölçmediğimiz şeyi yönetemeyiz.

CDP Baş Etki Sorumlusu Nicolette Bartlett: “İklim felaketini önlemek için uyarılar daha da güçlendikçe, finansal piyasalar için bu küresel temel standart, ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (Intergovernmental Panel on Climate Change) tarafından iklim riskinin açıklandığı tespit edildiği gibi, sadece şirketleri ve finansal kurumları dayanıklılık oluşturma ve uyum sağlama konusunda daha fazla desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda eylemleri daha da hızlandıracaktır. Açıklama, eylemin temelidir: ölçmediğimiz şeyi yönetemeyiz. Küresel bir dünyada yaşıyoruz ve karşılaştığımız riskler, mevcut çözümler, kaydedilen ilerleme ve bizi geride tutan gecikmeler hakkında küresel bir anlayışa ihtiyacımız var. CDP, uzun zamandır beklenen bu küresel standardın uygulanmasına ağırlık vermekten memnuniyet duymaktadır.

“Küresel hedeflerimize gerçekten ulaşmak için, iklimle ilgili finansal riske odaklanan bu açıklamanın, yatırımcılar için önemli olanın ötesinde, insanlar ve gezegen üzerindeki tüm kurumsal etkileri kapsayan açıklamalarla eşleştirilmesi çok önemlidir. CDP, bu yeni yatırımcı odaklı standardın gerektirdiklerinin yanı sıra, şirketleri bu bilgileri açıklamaları için desteklemeye devam edecektir. Bu, AB’de, ABD’de ve tüm dünyada geliştirilenler gibi tüm yüksek kaliteli küresel ve yargı düzeyindeki standartları birleştirme stratejimizi gerçekleştirmede önemli bir adımdır.”

Kaynak: https://cdpturkey.sabanciuniv.edu/en/node/977