ESG’yi Kurumsal Stratejiye Entegre Etmek İçin Üç İpuçu

Yatırımcılardan gelen artan baskıların yanı sıra, şirketler müşteriler için önemli olan ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) konularında pozisyon almaları gerekliliğiyle karşı karşıya. Bu ESG konularıyla başa çıkmaya çalışırken, organizasyonlar başlangıç adımlarından (örneğin, özel bir sürdürülebilirlik pozisyonu veya bir sürdürülebilirlik departmanı oluşturma) kurumsal stratejiye ESG hedeflerini entegre etmenin lider uygulamasına kadar farklı olgunluk seviyelerinde bulabilirler. Sürdürülebilirlik profesyonelleri, ESG konularını kurumsal stratejiye entegre etmeyi düşünürken aşağıdaki başlangıç adımlarını göz önünde bulundurmalıdır:

wooden cubes with ESG Environmental Social Governance symbol on table copy space.Business concepts.

1. ESG Stratejisini Kurumsal Strateji ve İş Planlama Süreçlerinize Entegre Edin

Şirketler, önce ESG materyal konularını tanımlamalı ve iş stratejisindeki boşlukları gidermek için ESG girişimleri geliştirmelidir:

  • Materyal Değerlendirme Yapma — Sürdürülebilirlik profesyonelleri, C-suite veya yönetim kurulu ile güçlü ilişkilere sahip değilse, bu ilişkiyi oluşturmanın önemli bir aracı materyal bir değerlendirmedir. Materyal bir değerlendirme, şirketin iç ve dış paydaşlarını anketleyerek veya görüşme yaparak özel ESG konularını belirlemesine yardımcı olan yapılandırılmış bir egzersizdir.
  • ESG Hedeflerine Ulaşma Boşluklarını Belirleme — Materyal ESG konuları ve ilişkilendirilen göstergeler, materyal bir değerlendirme yoluyla belirlendikten sonra, şirketin mevcut performansındaki boşlukları belirleyin ve bu boşlukları kapatmak için bir strateji geliştirin. ESG konularının tek başına girişimler olarak ele alınmamasını sağlamak için bu stratejilerin şirketin kurumsal stratejisine ve iş planlarına entegre edildiğinden emin olun.
  • ESG Hedeflerini Finansal Hedeflerle Entegre Etme — ESG stratejisi belirlendikten ve şirketin kurumsal stratejisine entegre edildikten sonra, bu konular etrafında hedefler ve ölçümler geliştirilmelidir. Bu ölçümlerin şirketin finansal hedeflerine entegre edildiğinden ve yıllık planlama döngüsünün bir parçası olarak ele alındığından emin olun.
  • Mevcut Zorluklara ESG Odaklı Çözümler Sunma — Sürdürülebilirlik profesyonelleri ayrıca, mevcut olaylara hızlı bir şekilde ESG odaklı çözümler önermek veya ESG zorluklarını tanımlamak için esnek olmalıdır (son bir örnek olarak COVID-19 pandemisi verilebilir).
hexagon with the Concept of ESG or Environmental, Social and Governance Concept

2. Yönetim Kurulu Dahil Organizasyonel Uyum Sağlayın

Enerji, Sürdürülebilirlik ve Çevre (ESÇ) konularını organizasyonun en üst seviyelerine taşımak isteyen sürdürülebilirlik uzmanları, şirketin çeşitli seviyelerinde doğru paydaşları dahil etmelidirler:

CFO ile İletişim Kurma — Yönetim Kurulu ile yapılacak görüşmelerden önce CFO’yu bu konuya dahil etmek, sürdürülebilirlik ile finansal performans arasındaki bağı kurmak açısından kritik olacaktır. Yatırımcıların ESG risk yönetimi hakkında daha fazla bilgi talep ettiği bu dönemde, CFO, ESG girişimleriyle ilişkilendirilen değer yaratma konusunda en uygun pozisyona sahip olacaktır.

İletişim Kanalları Kurma — Sürdürülebilirlik ekibi ile diğer önemli iç paydaşlar arasında, CFO, baş risk yöneticisi, yatırımcı ilişkileri ve finans gibi güçlü iletişim kanalları geliştirmek, kurumsal stratejiyi bilgilendirmek için bilgi paylaşımına olanak tanır.

ESÇ Yönlendirme Komitesi Oluşturma — ESÇ konuları için bir komite oluşturmak, ESÇ girişimlerine uygun zaman ve uzmanlık ayrıldığını sağlar. Bu komite, resmi rehberlik sağlamalı, ESÇ stratejilerini ve faaliyetlerini denetlemeli ve yönlendirmelidir.

Harici Danışma Konseyi Kullanma — Harici bir danışma konseyi oluşturmak ve yönetmek, bankalar, STK’lar ve konuyla ilgili uzmanlar gibi çeşitli paydaş gruplarından uzmanları bir araya getirerek yönetim kurulunun ESÇ ekibi ile olan uzmanlık düzeyini ve konunun üçüncü bir tarafından önemini onaylamasını sağlayabilir.

ESÇ Konularını Yönetim Kurulu Düzeyine Entegre Etme — ESÇ konularının yönetim kurulu düzeyine yükseldiğinden emin olmanın basit bir yolu, yönetim kurulu toplantıları sırasında mutlaka tartışılacak bir konuya odaklanmaktır (örneğin, çalışan sağlığı ve refahı veya ırksal eşitlik politikaları gibi şirket girişimleri).

3. Varolan Raporlama Gereksinimlerini Kullanarak ESÇ Konularını İletişimde Kullanma

Raporlama, halka açık şirketler için yeni bir faaliyet olmasa da, sürdürülebilirlik grupları genellikle SEC bildirimlerinden farklı standartlara göre rapor verdiklerini bulurlar. Sürdürülebilirlik profesyonelleri, veri taleplerini ve görüşmeleri yaparken diğerlerine çeşitli gönüllü olmayan sürdürülebilirlik raporlama çerçevelerini açıklamak zorunda kalırlar.
Sürdürülebilirlikle ilgili özel çerçevelere (örneğin, Global Raporlama Girişimi ve Karbon Açıklama Projesi) göre rapor vermenin bir değeri olduğu kuşkusuzdur, ancak ESÇ konularını bir risk yönetimi perspektifine entegre etmek, bu konuları yönetim kurulu düzeyine yükseltmenin en hızlı yollarından biridir. Şirket içinde finansal veya risk yönetimi grupları ile ilişki kurmak zor olabilir; ancak sürdürülebilirlik grupları, finansal olmayan materyal bilgi ve yatırımcılara ilgili iç görü sunmayan standart metin dilini kullanmaktan kaçınmalarına yardımcı olabilir.
Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB) gibi raporlama çerçeveleri, şirketlerin ESÇ risklerini belirlemeleri ve bunları doğrudan SEC bildirimlerine raporlamalarına rehberlik etmeyi amaçlar. Bu tür entegre raporlama, grup sınırlarını aşmayı gerektirebilir, ancak ESÇ ve genel kurumsal risk konularında paydaşların aynı dili konuşmasını sağlayacaktır.
Sürdürülebilirlik profesyonelleri, organizasyonun genel risk değerlendirmesi içinde ESÇ ile ilgili riskleri göz önünde bulundurmayı düşünerek başlayabilirler. Birçok şirket, SASB veya diğerlerinin sunduğu çerçeveleri kullanmanın, bu riskleri belirlemeye yardımcı olmanın ve yatırımcılar ve paydaşlar için karar alınabilir bir formata dönüştürmenin bir fırsat olduğunu bulacaktır.
Geleneksel sınırları aşarak ve ESÇ düşüncelerini kurumsal stratejiye entegre etmek, şirketlerin işlerine önemli olan konuları proaktif bir şekilde yönetmelerini sağlar. ESÇ stratejisini kurumsal stratejiye entegre etmek, şirket içinde çeşitli grupların güçlü işbirliğini ve desteklemesini gerektirir, ancak iş dünyasının değişen manzarasını gezinirken değerli olacaktır.

Kaynak : https://www.greenbiz.com/article/three-tips-integrating-esg-corporate-strategy