GRI, tekstil ve konfeksiyonların sürdürülebilirlik raporlama standardını başlatacak

Küresel Raporlama Girişimi (GRI), hazır giyim ve tekstil sektörü için bir sürdürülebilirlik raporlama standardı oluşturmak üzere Küresel Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (GSSB) tarafından onay aldı. Bu, markalar ve üreticiler tarafından yapılan raporlamanın geliştirilmesine yardımcı olacaktır.

GRI, “Bu sektörün etkileri hakkında, özellikle de endüstri tedarik zincirlerindeki insan hakları sorunlarının yanı sıra atık ve geri dönüşümle ilgili sorunlar söz konusu olduğunda yaygın endişeler var” dedi.

“Sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek için kurumsal veya sivil toplum liderliğindeki bir dizi mevcut girişim olsa da, uyum ve tutarlı açıklama eksiktir. Yeni bir GRI Tekstil ve Hazır Giyim Standardının geliştirilmesi, küresel ölçekte giyim, ayakkabı, kumaş ve diğer tekstil üreticileri ve perakendecileri tarafından sürdürülebilirlik raporlamasını geliştirecektir” diye ekledi.

GRI Standartlarını belirlemekten sorumlu bağımsız bir kuruluş olan GSSB tarafından küresel başvuru çağrısı yapıldı. Yatırımcılardan, işçi kuruluşlarından, sivil toplum kuruluşlarından, ticari işletmelerden ve aracı kurumlardan temsilcilerin yer alacağı başvuru sahipleri, Tekstil ve Konfeksiyon Çalışma Grubu’na katılacak.

Sektör programı başkanı Mia d’Adhemar, “Tekstil ve hazır giyim üretiminin çalışma koşulları, sağlık ve güvenlik, su tüketimi ve kirlilik, atık, sera gazı emisyonları ve tehlikeli maddelerin kullanımı dahil olmak üzere çok sayıda etkisi var” dedi.

Ayrıca, tekstil ve konfeksiyon şirketlerinin ekonomi, çevre ve insanlar üzerindeki etkilerini belirleme, yönetme ve açıklama yöntemlerini geliştirmek için önemli ilerleme kaydedilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Standardı’nın, imalat faaliyetleri, markalar, perakendeciler ve toptancılar dahil olmak üzere, tekstil ve hazır giyim üretimine odaklanan tüm kuruluşlara uygulanması amaçlanacaktır.

Öncelikli olarak tekstil ve hazır giyim üretimine odaklanan herhangi bir kuruluş, Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Standardı kapsamına girecektir. Buna üreticiler, perakendeciler, markalar ve toptancılar dahildir.

GRI, sektör için küresel bir beyan çerçevesi belirleyerek tam şeffaflığı teşvik etmeyi ve sürdürülebilirlik bilgilerinin karşılaştırılabilirliğini sağlamayı amaçlar.

Kaynak: GRI to launch textile and apparel sustainability reporting standard | Sustainability News Europe (apparelresources.com)