Kategori Inflation Reduction Act

Avrupa Yeşil Tahviller: Konsey, sürdürülebilir finansı teşvik etmek için yeni bir düzenlemeyi kabul ediyor

Konsey, Avrupa’da yeşil tahvil standardı oluşturan bir düzenlemeyi kabul etti. Bu düzenleme, çevresel olarak sürdürülebilir tahvillerini “Avrupa eşil tahvili” veya “EuGB” tanımını kullanmak isteyen ihraççılar için standart gereksinimleri belirliyor. Çevresel olarak sürdürülebilir tahviller, yeşil teknolojilere, enerji verimliliğine, kaynak verimliliğine ve…