Avrupa Yeşil Tahviller: Konsey, sürdürülebilir finansı teşvik etmek için yeni bir düzenlemeyi kabul ediyor

Konsey, Avrupa’da yeşil tahvil standardı oluşturan bir düzenlemeyi kabul etti. Bu düzenleme, çevresel olarak sürdürülebilir tahvillerini “Avrupa eşil tahvili” veya “EuGB” tanımını kullanmak isteyen ihraççılar için standart gereksinimleri belirliyor.

Çevresel olarak sürdürülebilir tahviller, yeşil teknolojilere, enerji verimliliğine, kaynak verimliliğine ve sürdürülebilir ulaşım altyapısına ve araştırma altyapısına ilişkin yatırımları finanse etmek için başlıca araçlardan biridir. Avrupa yeşil tahviller, AB sürdürülebilir faaliyetler için taksonomi ile uyumlu olacak ve küresel yatırımcılara sunulacaktır.

Bu düzenleme, AB’nin sürdürülebilir büyümeyi finanse etme ve iklim nötr, kaynak verimli bir ekonomiye geçişi destekleme stratejisinin bir adımıdır. Yeni standart, yeşil tahvil piyasasında tutarlılık ve karşılaştırılabilirlik sağlayarak yeşil tahvil ihraççıları ve yatırımcıları için faydalı olacaktır.

İhraççılar, AB taksonomisi ile uyumlu meşru yeşil projeleri finanse ettiklerini gösterebilecekler. Yeşil yıkama tarafından oluşturulan riskleri azaltan bir çerçeve sayesinde yatırımcıların yeşil yatırımlara olan güveni artacak ve sonuç olarak çevresel olarak sürdürülebilir projelere sermaye akışını teşvik edecektir.

Bu düzenleme, Avrupa yeşil tahvillerin dış denetçileri için bir kayıt sistemi ve denetim çerçevesi oluşturur.

Genel olarak yeşil tahvil piyasasında yeşil yıkamayı önlemek için düzenleme, AB’de ihraç edilen diğer çevresel olarak sürdürülebilir tahviller ve sürdürülebilirlik ile ilişkilendirilen tahviller için bazı gönüllü açıklama gereksinimlerini de içerir.

Avrupa yeşil tahvillerin tüm geliri, ilgili sektörler zaten kapsanmışsa AB taksonomisi ile uyumlu ekonomik faaliyetlere yatırılmalıdır.

AB taksonomisi henüz kapsamayan sektörler ve belirli çok özgün faaliyetler için %15’lik bir esneklik payı olacaktır. Bu, Avrupa yeşil tahvil standardının varlığının başlangıcından itibaren kullanılabilirliğini sağlamak içindir.

Bu esneklik payının kullanımı ve gerekliliği, Avrupa’nın iklim nötr olma yoluna ilerledikçe ve önümüzdeki yıllarda mevcut olması beklenen cazip ve yeşil yatırım fırsatlarının sayısının artmasına paralel olarak yeniden değerlendirilecektir.

Arka plan ve sonraki adımlar :

Komisyon, Avrupa yeşil tahvilleri düzenleyen bir düzenlemeyi 6 Temmuz 2021’de sunmuştur. Avrupa yeşil tahvil teklifi, çevresel olarak sürdürülebilir hedeflere yönelik tahviller için “Avrupa yeşil tahvili” veya “EuGB” tanımının kullanılmasını düzenlemeyi amaçlamaktadır.

Konsey, teklife yönelik pozisyonunu 13 Nisan 2022’de belirledi. Üçlü görüşmeler 12 Temmuz 2022’de başladı ve 28 Şubat 2023’te geçici anlaşmaya varılmasıyla sona erdi. Avrupa Parlamentosu, anlaşmanın içeriğini 5 Ekim 2023’teki pozisyonunda kabul etti.

Konsey, düzenlemeyi 23 Ekim 2023’te kabul etti. Daha sonra Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde imzalanacak ve yayımlanacak ve giriş tarihinden 20 gün sonra yürürlüğe girecektir. Uygulanmaya başlaması ise giriş tarihinden 12 ay sonra olacaktır.

Kaynak : https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/10/24/european-green-bonds-council-adopts-new-regulation-to-promote-sustainable-finance/?utm_source=social&utm_medium=linkedin.com&utm_campaign=20231029-green-bonds&utm_content=visual-carousel